Dansk Træregister


Bryllupskoblet i Lindet Skov (= Sven og Dortes Bryllupseg)


Alternative/andre navne:
Sven og Dortes Bryllupseg

Dansk navn:

Stilk-Eg

Latinsk navn:
Quercus robur subsp. robur

Lokalitet:
Syddanmark, Tønder Kommune
Lindet Skov, ca. 450 m ad Rødeledsvej, fra Lindetskovgård og ind i skoven. Bryllupskoblet. Sven og Dortes Bryllupseg.
55° 12.467'N 08° 57.424'E

Google Earth koordinater:
55.20778 8.95707    Vejledning

Data:
Omkreds: 2,51 meter
Diameter: 0,8 meter
Målehøjde: meter

Alder:
272 år (angiveligt plantet i 1752)

Status:
Død

Vækstform:
Træ, enstammet

Legender:
I 1752 blev der i Lindets Skovs Bryllupskobbel plantet talrige ege og bøge af giftelystne unge mænd fra Arrild og Højrup Sogn. Ifølge forordningen skulle hver ungersvend plante 15 bøge og 10 ege.

Kommentar:
Tallene er fra 1995 og refererer til Sven og Dortes Bryllupseg.
20230612: Joachim Stelling har meddelt at træet er dødt.

Værdi/betydning:
Bemærkelsesværdig på landsplan

Internetadresse(r):
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Lindet.htm

Omtalt i:
Qvistorff, H.V. 1995
Berømte danske træer. 66 træer og deres historie, side 96pp, Danmarks Radios Forlag. København

Rapportør:
Christensen, Knud Ib  (17-03-2008)

Validering:
Veldokumenteret  (17-03-2008)

Billede:
© Joachim Stelling   Klik her