Dansk Træregister – Region Midtjylland


Abetræ - Allingåbro

Abetræ - Odder

Ask - Kalø Hestehave

Ask - Palsgaard

Asken i Grundfør

Avnbøg - Moesgård

Baronens Bøg - Kalø Hestehave

Bidstrupegene - Favrskov

Blodbøg - Hald Gl. Skole v. Randers

Blodbøg - Støvringgård Kloster

Blodbøgen på Randersvej - Århus

Boller Slotsalle - Horsens

Bolleregen

Bollerlinden - Horsens

Brændevinseg - Hjermind

Bøgen i Grøndal - Hårup Sande

Bøgen i Ringkøbing

Christian IVs Eg (= Bolleregen)

Clausholmelmen

Dalkilde kristtornen

Danmarks højeste træ - Silkeborg

Danmarks højeste, levende træ - Silkeborg

De fire skovfogeder - Frijsenborg, Favrskov

Den Gamle Eg - Silkeborg

Den Gamle Eg i Vejlskov - Odder

Den Glade Gris - Ørnereden v. Skåde / Moesgård

Den mangestammede bøg - Himmelbjerget

Den tvegede sitka - Silkeborg

Den Tykke Eg (= Den Gamle Eg i Vejlskov) - Odder

Diggerdamsegen - Silkeborg

Dobbeltegen (= Endrupegen) - Frijsenborg, Favrskov

Douglas - Addithus

Douglaskatedralen - Silkeborg

Eg - Kalø Hestehave

Eg - Sahl

Egen - Nørresø, Rugård

Egen i Skåde - Århus

Egen på Smedebakken - Silkeborg

Egen ved Rosenholm Slot - Mørke

Endrupegen - Frijsenborg

Frederik VIIs Eg - Gjerrild, Norddjurs

Frederik VIIs Eg i Vejlskov (= Den Gamle Eg i Vejlskov) - Odder

Grisehalen - Holstebro

Hevringholm elmealle - Norddjurs

Humlebøgene i Frederiks

Kalopanax i Boller Slotspark

Kippes træ (ædelgran) - Husby Klitplantage

Klapskovegen - Favrskov

Korkelm - Gerning, Bjerringbro

Kristtorn - Palsgaard

Kvindeegen - Viby / Århus

Kvindeegen i Grenaa (= Kvindernes Frihedseg)

Kvindeegen i Tolløkke Skov (= Valgretsegen 1915) - Ebeltoft

Kvindeegen på Himmelbjerget (= Kvindernes Grundlovseg)

Kvindernes Eg i Grenaa (= Kvindernes Frihedseg)

Kvindernes Frihedseg - Grenaa

Kvindernes Grundlovseg - Himmelbjerget

Kvindsnapbøgen - Skive

Kællingetornen - Skjød

Kæresteparret ved Nåege

Kærestetræet - Mols

Landevejspoppel - Vistoft

Lergrav Egekrat - Aulum/Tvis

Lind - Grønbæk Kirke, Keldstrup

Lindealleen og Hulvejen - Katholm, Grenå

Niels Ebbesens Eg - Hinnerup, Århus

Pesttjørnen i Barrit

Pramdrageregen - Langå, Randers

Præstegårdsbøgen - Stouby, Hedensted

Præstens Bøg - Frijsenborg

Robinie - Moesgård

Rødel - Palsgaard

Seljepil - Velling

Sitka - Pøt Mølle

Sitka 2 - Pøt Mølle

Spansk ædelgran - Palsgaard

Storkeegene ved Rosenholm Slot - Mørke

Støvringgårdbøgene - Randers

Støvringgårdegen

Svalebøgen - Gjerrild, Norddjurs

Svend Grathes Eg (= Den Gamle Eg) - Silkeborg

Sølvgranen mellem Kroghs Bænk og Bryrupbanestien - Silkeborg

Sølvgranen ved Kroghs Bænk - Silkeborg

Sørgegran - Palsgaard

Taks - Palsgaard

Tarmvrid-røn - Moesgård

Tempeltræ - Palsgaard

Tobaksegen - Favrskov

Tulipantræ - Boller Slotspark

Valgretsegen 1915 (Kvindeegen) - Tolløkke Skov

Vandgran - Palsgaard

Vikingeegen (= Bolleregen) - Horsens

Vrangbøg - Løndal

Wormsborgs Bøg - Store Lyngdal

Ædelgran - Frijsenborg

Ædelgran - Moesgård

Ægte kastanje - Støvring Kloster

Østergård Egekrat - ml. Ringkøbing og Varde

Århusbøgene