Dansk Træregister


Kvindeegen i Tolløkke Skov (= Valgretsegen 1915) - Ebeltoft


Alternative/andre navne:
Valgretsegen 1915

Dansk navn:

Stilk-Eg

Latinsk navn:
Quercus robur subsp. robur

Lokalitet:
Midtjylland, Syddjurs Kommune
Tolløkke Skov, ca. 375 m NNØ for skovpavillonen. Valgretsegen 1915.
56° 10.856'N 10° 40.067'E

Google Earth koordinater:
56.18093 10.66778    Vejledning

Data:
Omkreds: 1,3 meter
Diameter: 0,41 meter
Målehøjde: meter

Maximal alder:
80

Status:
Levende

Vækstform:
Træ, enstammet

Legender:
Kvindeegen (og talrige andre) blev plantet til minde om indførelsen af kvinders valgret (samt mandligt tyendes valgret og nedsættelse af valgretsalderen til 25 år til Folketinget og 35 år til Landstinget).

Kommentar:
Tallene er fra 1995. Kaldes normalt for Valgretsegen 1915.

Værdi/betydning:
Regionalt bemærkelsesværdig

Internetadresse(r):
http://old.dgi.dk/upload/karpenhoej/pdf/spor_toll%C3%B8kke.pdf

Omtalt i:
Qvistorff, H.V. 1995
Berømte danske træer. 66 træer og deres historie, side 96pp, Danmarks Radios Forlag. København

Rapportør:
Christensen, Knud Ib  (18-01-2008)

Validering:
Veldokumenteret  (18-03-2008)