Dansk Træregister – hele Danmark


Abetræ - Bevtoft

Abetræ - Fuglsang Have

Abetræ - Herfølge

Abetræ - Køge

Abetræ - Nyråd

Abetræ - Rødovre

Abetræ - Røsnæsvej, Kalundborg

Abetræer - Knuthenborg

Abies grandis x concolor lowiana - Folehaven

Adam

Adam i Christianssæde Skov

Agurk magnolie - Forstbotanisk Have

Akselrøn - Vesterbygård

Almindelig Kladrastis i Hanehoved

Ambrosius Eg

Ask - Kalø Hestehave

Ask - Palsgaard

Ask ved Jettehøj - Gisselfeld

Askebladet løn - Birkholm Kirkegård

Asken på diget - Gisselfeld

Asken ved Fiskerhuset

Asken ved Jagt- og Skovbrugsmuseet

Asken ved Peter Lieps Hus

Asken ved Stubberup Kirke - Hindsholm

Askovs Ask

Asnæs Naturskov

Atlasceder - Birkholm Kirkegård

Atlasceder - Corselitze Have

Atlasceder 01 - Bispebjerg Kirkegård

Atlasceder 02 - Bispebjerg Kirkegård

Atlasceder 03 - Bispebjerg Kirkegård

Atlasceder, Landbohøjskolen

Avnbøg - Forstbotanisk Have

Avnbøg - Frederiksberg Have

Avnbøg - Fuglsang Have

Avnbøg ved Mantzhøj

Avnbøgen ved Paradishuset - Gisselfeld

Baggesens Eg

Balsampoppel - Bispebjerg Kirkegård

Balsampoppel 02 - Bispebjerg Kirkegård

Bangs Eg - Storskoven ved Guldborg

Bangsbofyrren

Bangsbofyrrens afkom

Barberkosten (eg) - Roden Skov ved Gråsten

Begfyr i Svanemosen

Bents Eg - Storskoven ved Guldborg

Bergmanns Eg

Berritzgård-egen

Bidstrupegene

Bikuben (= Bylinden)

Birken i Gerlevparken

Bismarcksegen (= Hardenbergegen)

Bistruptjørnen

Bitræ - Dragsholm Park

Blodbøg - Fuglsang Have

Blodbøg - Jyllinge præstegårdshave

Blodbøg - Roskilde Kloster

Blodbøg - Svanekærgård, Stenløse

Blodbøg - Vesterbygård

Blodbøgen i Porcelænshaven

Blodbøgen i Vejen

Blodbøgen på Randersvej

Blodbøgen ved Høed gamle skole

Blodbøgene på Gisselfeld Borgbanke

Blodeg (Rød stilkeg) - Vesterbygård

Boblegranen (Grandis) - Roden Skov

Boller Slotsalle

Bolleregen

Bollerlinden

Bondos Bøg (= Datobøgen)

Borup Kirke

Bramsens Ask

Brandtræerne på Stavnshøj

Bregneegen

Bremerskovegen

Brems Eg, Gisselfeld

Bro Vejtræer

Broholm Gods Træer

Broløkkeegene, Hverringe

Bromølletaksen - Jyderup

Brudgomsegene

Brunsnæstjørnen

Bryllupskoblet i Lindet Skov (= Sven og Dortes Bryllupseg)

Brændevinsegen

Brændte Ola (= Brændte Ole)

Brændte Ole

Bukkemoseegen

Buskmoseegen

Bylinden

Bylinden i Ålebæk - Møn

Bylindene i Sølling

Bytræet i Birkum (lind)

Bytræet i Ellinge (lind)

Bytræet i Grumløse

Bytræet i Rønninge (eg)

Bytræet i Toreby, Lolland

Bænkeegen - Harager Hegn, Grib

Bøg - Augustenborg

Bøg - Bispebjerg Kirkegård

Bøg - Frederiksberg Have

Bøg - Fuglsang Have

Bøg - Gavnø

Bøg - Gram Slotspark

Bøg - Jyllinge Kirkegård

Bøg - Lerbæksholm

Bøg 01 Rye Gods Dyrehave

Bøg 02 Rye Gods Dyrehave

Bøg 03 Rye Gods Dyrehave

Bøg 04 Rye Gods Dyrehave

Bøg 05 Rye Gods Dyrehave

Bøg 06 Rye Gods Dyrehave

Bøg 07 Rye Gods Dyrehave

Bøg 08 Rye Gods Dyrehave

Bøg 09 Rye Gods Dyrehave

Bøg 10 Rye Gods Dyrehave

Bøg 11 Rye Gods Dyrehave

Bøg 12 Rye Gods Dyrehave

Bøg ved Fredensborg

Bøg ved Sorø Sø

Bøgen i Brødmose Skov

Bøgen i Grøndal - Hårup Sande

Bøgen i Lille Dyrehave, Frederiksborg

Bøgen i Ringkøbing

Bøgen ved Algestrup Skole

Bøgen ved Jettehøj - Gisselfeld

Bøgen ved Krogerup

Bøgene i Tankefuld Skov

Bøgene i Tekobbel

Bøgeskrænten

Canadisk poppel - Forstbotanisk Have

Ceder - Kalundborg Kirkegård

Cedertræet i Porcelænshaven

Chr. Ivs bøg - Hesede, Gisselfeld

Christian IVs Eg (= Bolleregen)

Christian Vs Eg - Dyrehaven

Christian Xs Eg

Christiansgaveegen

Clausholmelmen

Cypresserne - Gråsten Dyrehave

Dalkilde kristtornen

Dalkildegårds Alle

Dalumgårds Alleer

Daniels Eg, Krogdal, Esrum

Danmarks højeste træ

Danmarks højeste, levende træ

Danmarks største Ahorn (død)

Danmarks største Ask i Grundfør

Danmarks største Grå-Poppel

Danmarks største Ær (= Danmarks største Ahorn)

Danmarks tykkeste træ (= Kongeegen)

Danmarks ældste træ (= Kongeegen)

Danseegen

Datobøgen

Davindelinden (= Bylinden)

Davrup Træer

De 5 fyr - Roden ved Gråsten

De 9 ege, midt - Storskoven ved Guldborg

De 9 ege, vest - Storskoven ved Guldborg

De 9 ege, øst - Storskoven ved Guldborg

De fire popler i Lyngby

De fire skovfogeder

De Forræderiske Plataner

De Krogede Ege (= De Krumme Ege)

De Krumme Ege

De Store Rødege - Roden Skov

De syv ege - Ulvshale

De syv ege (lind) - Hamborgskov

De Syv Ege

De Syv Søstre (= Syvmasteren)

De Tre Søstre (Ask) - Roden Skov ved Gråsten

De Tre Søstre (Eg) - Roden Skov ved Gråsten

De Ungarske Træer - nord

De Ungarske Træer - syd

Den 3-delte eg ved Bognæsgården

Den 4-stammede eg - Dyrehaven

Den Bornholmske Kongeeg

Den Brændte Eg (= Egen mellem Dalvej og Chausseen)

Den dobbelte sumpcypres i Frederiksborg Slotshave

Den forladte eg - Gisselfeld

Den Gamle Ask ved Charlottenborg

Den Gamle Eg

Den Gamle Eg i Haderslev Østerskov

Den Gamle Eg i Vejlskov

Den Gamle Kastanie

Den Hule Eg - Sø- og Lystskovarealerne ved Gråsten

Den hule eg på marken ved Gisselfeld Dyrehave

Den høje Sitka - Gråsten Dyrehave

Den højstammede Eg - Storskoven ved Guldborg

Den Kloge Eg (= Kludeegen)

Den krogede eg i Frederiksborg Indelukke

Den Krøllede Eg (= Hængeegen)

Den liggende kirsebær - Dyrehaven

Den lille Djævlemoseeg

Den Lodne Bøg

Den mangestammede bøg - Himmelbjerget

Den mangestammede eg - Rye Dyrehave

Den mangestammede eg i Svenstrup Dyrehave

Den nordlige eg på Piberengen

Den omklamrede eg - Hamborgskov

Den Reformerte Kastanie

Den Sidste Kæmpe

Den skrå eg ved Jettehøj - Gisselfeld

Den Store Douglas - Gråsten Dyrehave

Den store Douglas i Svenstrup Dyrehave

Den Store Kirsebær - Gråsten Dyrehave

Den store lærk i Vallø

Den Store Thuja - Gråsten Dyrehave

Den tobenede bøg - Gisselfeld, Nygårds Vænge

Den tobenede bøg - Lille Bøgeskov

Den tvegede avnbøg

Den tvegede eg Jettehøj - Gisselfeld

Den tvegede sitka

Den Tykke Eg (= Den Gamle Eg i Vejlskov)

Den Tykke Fyr - Roden Skov ved Gråsten

Den Tykke Rødeg - Roden Skov ved Gråsten

Det Gamleste Træ

Det Store Tulipantræ - Gråsten Dyrehave

Diggerdamsegen

Djævelen

Djævlemoseegen i Vemmetofte Vesterskov

Dobbeltegen (= Endrupegen)

Domkirken (Douglas) - Rinkenæs

Douglas - Bispebjerg Kirkegård

Douglas - Ganløse Ore

Douglas - Næsseslottet

Douglas Addithus

Douglas i Hammermølle Skov

Douglaskatedralen

Dr. Margrethes Ege - Tårs Kirkegård

Dragsholmbøgen

Dragsholmegen

Dragsholmkastanien

Dronningens Bøge

Dronningetræet

Dronninglund Træer

Duetræ - Vesterbygård

Dyrehaveegen på Bognæs

Edsegene

Eg - Frederiksberg Have

Eg - Kalø Hestehave

Eg - Skejten

Eg - Søndermarken

Eg 01 - Conradineslyst

Eg 01 - Fruerlund Skov, Dragsholm

Eg 01 i Svenstrup Dyrehave

Eg 01 ved Jettehøj - Gisselfeld

Eg 01 ved Jægersborg - Storskoven ved Guldborg

Eg 02 - Conradineslyst

Eg 02 - Fruerlund Skov, Dragsholm

Eg 02 i Svenstrup Dyrehave

Eg 02 ved Jettehøj - Gisselfeld

Eg 02 ved Jægersborg - Storskoven ved Guldborg

Eg 03 - Conradineslyst

Eg 03 i Svenstrup Dyrehave

Eg 03 ved Jægersborg - Storskoven ved Guldborg

Eg 1 på Egehovedet ved Bognæs

Eg 1 ved Kragevig på Bognæs

Eg 2 på Egehovedet ved Bognæs

Eg 2 ved Kragevig på Bognæs

Eg 3 på Egehovedet ved Bognæs

Eg 3 ved Kragevig på Bognæs

Eg 4 på Egehovedet ved Bognæs

Eg 4 ved Kragevig på Bognæs

Eg 5 på Egehovedet ved Bognæs

Eg ved von Langens Lærke

Ege i Troense - nr 1

Ege i Troense - nr 2

Egedeegen

Egehegnene ved Kollund

Egekrattet på Jerup Hede

Egekrattet ved Nørre Halne

Egen i Bregentved Dyrehave

Egen i Bækkeskov Dyrehave

Egen i Dyrehaven - Gisselfeld

Egen i Gisselfeld Mølleskov

Egen i Gram Storskov

Egen i Jyderup

Egen i Kirkeskov Dyrehave

Egen i Præstevænget

Egen i Rosendal park

Egen i Skimmelskov

Egen i Svenstrup Hestehave

Egen i Tingerup Tykke - Gisselfeld

Egen i Torbenfeldt Dyrehave

Egen i Vivede Vænge

Egen i Ærøskøbing

Egen med hullet - Gisselfeld

Egen mellem Dalvej og Chausseen

Egen på bronzealderhøjen

Egen på bronzealderhøjen - sydlige

Egen på golfbanen - Dyrehaven

Egen på Jægerbakken

Egen på Lekkende Gods

Egen på Piberengen

Egen på Rødebrovej

Egen på Smedebakken - Silkeborg

Egen på Svenstrup Gods

Egen på øen i Indelukket

Egen på øen i Valsølille Sø

Egen ved Dalvej - Dyrehaven

Egen ved Dyrehaven - Gisselfeld

Egen ved jernbanen

Egen ved Kejs Have - Gisselfeld

Egen ved Kongehus - Gisselfeld

Egen ved Rosenholm Slot

Egen ved Skelbækengen, Gisselfeld

Egen ved Strandholm

Egen ved T-krydset - Gram Storskov

Egen ved vejsvinget i Svenstrup Dyrehave

Egen ved Vemmetofte Strand, Madelund

Egen ved Y-vejen ved Bognæsgården

Egen ved Åsvej - Ravnholtvej

Egen Vest for Bognæsgården

Egene - Roden Skov ved Gråsten

Egene i Kistrup Skov

Egene på Odins Alter

Egene på Stensbygaard Eng

Egene ved Herlevgård

Ellemosen i Ordrup Mose

Ellemosen nær Skovridergården

Ellemosen ved Tibirke Bakker

Ellens Eg i Ganløse Ore

Elverhøjtjørnene

Endrupegen

Enebærkrattet ved Lundbæk

Enebærodde

Enebærstykket i Rold Skov

Englænderegen

Erhardts Lind

Europas tykkeste Eg (= Kongeegen)

Europas ældste træ (= Kongeegen)

Europæisk Lærk - Gisselfeld Dyrehave

Eva - Corselitze

Eva i Christianssæde Skov

Fairyhillbøgen

Falkeegen (= Kongeegen nær Ryde Station)

Farrisdronningen

Farriskongen

Fasanbøgens efterkommer - Jægerspris

Felstedegen

Festpladsbøgen

Filippa

Firkantegen i Vemmetofte Vesterskov

Flodceder - Forstbotanisk Have

Flodceder - Vesterbygård

Flødebolletræet (= Bylinden) - Davinde

Flådeegen (Frostrupegen)

Flådeegene ved Krogdalshus

Fodervejsegen - Dyrehaven

Folehaveegen i Vemmetofte Vesterskov

Forstrådens Gran

Fortegen

Fortunegen

Fransk Bjergfyr i Ålbæk Klitplantage

Frederik IXs Eg

Frederik VIIs Eg

Frederik VIIs Eg i Vejlskov (= Den Gamle Eg i Vejlskov)

Frederiksborgegen

Frederiksens Eg Svennerup - Gisselfeld

Frederiksgave Alle

Frostrupegen (= Flådeegen)

Fruens Bøg

Fruens Bøg ved Hindsgavl

Faaborg Træer

Gammelgård Træer

Ginkgo - Sorø Akademi, adm. Bygningen

Ginkgo - Sorø Akademi, parken

Ginkgoen ved Sølund

Grandis'en - Gisselfeld Dyrehave

Gravendal Træer

Grenaderen

Grevindens Tæppe - Gram Storskov

Grundtvigs Lind

Græsk ædelgran på Spraglehøj

Gråbrødreplatanen

Gråpoplen ved Juellinge

Gråpoppel - Bispebjerg Kirkegård

Gråsten Hovedgårds Eg

Gråsten Træer

Guldlærk - Forstbotanisk Have

Guldregn, Bispebjerg Hospital

Guldregnen ved Sankt Jørgensbjerg Kirkeplads

Gule Bøge i Klinteskoven

Gørding Ås Egepur

Gårdsensvold Træer

Gåsedamegen - Roden Skov ved Gråsten

H. C. Andersens Lind - Augustgenborg

Hardenbergegen (Bismarcksegen)

Hejreegen - Hamborgskov

Heksetræet i Ganløse Ore

Hellerup-Ravnholt Træer

Helligdomstræet

Henrys poppel - Forstbotanisk Have

Herlesgranen - Gråsten Dyrehave

Herolds Eg

Herringe Kirke Træer

Herthadalsbøgen

Hertugbøgen - Roden Skov

Hertugens Douglas

Hesselager Træ

Hesselholmegen - Roden Skov ved Gråsten

Hestekastanie - Søndermarken

Hestekastanie med slæb

Hestekastanie ved Tadre Mølle

Hestekastanje - Birkerød Præstegårdshave

Hestekastanje - Dragsholm Park

Hestekastanje - Fuglsang Have

Hestekastanje - Gisselfeld, Nygårds Vænge

Hestekastanje, Landbohøjskolen

Hevringholm elmealle

Himalaya-birk - Fuglsang Have

Hindballeegen - Gram Storskov

Hingstbjergbøgene

Hingstebjergbøgen

Hjertehøjgranerne - Gråsten Dyrehave

Hjertestibøgen - Gråsten Dyrehave

Hjertestifyrren - Gråsten Dyrehave

Hjertetræ - Sorø Akademi

Hjortebakkens Ege

Hjorteegen Vemmetofte Strandskov

Hjortekildeegen

Hjørneegen - Gisselfeld Dyrehave

Holbergs Kastanie

Holmevej Træer

Hondogran - Forstbotanisk Have

Hoppegårds El

Hoveriegen - Corselitze

Humlebøgene i Frederiks

Hunderup Træer

Hverringeegen

Hvidtjørnarealet

Hvidtjørnelunden ved Taarbæk Lågen

Hvidtjørnen på Søborg Slotsruin

Hvidtjørnsletten i Jægersborg Dyrehave

Hængeask - Corselitze Have

Hængebøg - Forstbotanisk Have

Hængebøgen (= Festpladsbøgen)

Hængebøgen (Vrang Bøg) Jonstrup Vang

Hængebøgen i Vemmetofte Strandskov, Marelund

Hængebøgen på Pederstrup

Hønsebenstræ - Fuglsang Have

Ingrid Marie

Jagtvej Træer

Japansk valnød - Vesterbygård

Jeffrey fyr (gul fyr) - Forstbotanisk Have

Jeppe Aakjærs kvindeeg, Husholdningskolen, Kerteminde

Jomfruegen

Jomfruegene

Jomfruens Eg (= Egedeegen)

Kalopanax i Boller Slotspark

Kammerherreegen i Grib Skov

Kammerherrens Eg - Ravnholt

Kammertjenerens Birk - Fredensborg

Kandelaberegen

Karens Bøge

Karpeegen - Festpladsen ved Gråsten

Kastanjen på Vandmøllegården

Katedralen - Fuglsang Have

Katedralthujaen på Fuglsang

Kejserbøgen

Kejsertræ - Birkerød Præstegårdshave

Kejsertræ - Vesterbygård

Kerteminde Kirke Træer

Kildeeng-egen - Bidstrup / Ravnsholte Skov

Killerupegen - Storskoven ved Guldborg

Kindts eg ved Ellens Hus - Gisselfeld

Kinesertræ - Vordingborg

Kinesertræ (Koelreuteria) - Vesterbygård

Kinesisk Cunninghamia i Ballerup Planteskole

Kinesisk syren - Dragsholm

Kirkegranen (sitka) - Dyrehaven ved Gråsten. Afd. 3091a

Kirkegårdsegen Vemmetofte Dyrehave

Kirsebæralleen - Bispebjerg Kirkegård

Kirsebærkornel - Fuglsang Have

Kistrupbøgen / Den Gamle Bøg ved Svanninge Bakker

Klapskovegen

Klinkeportegene, Nordlige - Grib

Klinkeportegene, Sydlige - Grib

Klitegene (= Løvklitterne i Kærgård Klitplantage)

Klopstocks Eg

Klostergade Alle

Kludeegen - Hejede Overdrev

Kludeegen - Leestrup Skov

Klumpfod-egen - Dyrehaven

Knortebøgen - Gisselfeld Dyrehave

Knudeegen - Roden Skov ved Gråsten

Knudret bøg - Dyrehaven

Kobbermølleslugt Træer

Kommandørgårdens Taks

Komtessens Eg

Kong Hans Eg

Kong Hans Eg i Nørreskoven

Kongeegen

Kongeegen i Haderslev Vesterskov (= Frederik IXs Eg)

Kongeegen nær Ryde Station

Kongeegen på Dragongraven

Kongegranen i Gribskov

Kongelinden - Birkerød

Koral-Hvidtjørn på Hvidtjørnsletten

Korkelm - Jægerspris

Korkelmen - Dyrehegnet i Vejle

Korktræ - Bispebjerg Hospital

Korktræ - Vesterbygård

Korsikansk fyr - Forstbotanisk Have

Kristians Lærk - Grib

Kristtorn - Dragsholm

Kristtorn - Palsgaard

Kristtorn i Lindet Skov

Kristtornelunden - Sejerø

Kristtornen på Teltkrovej

Krogdalsegen

Krogdalsegen (den nordlige)

Krogelundbøgen (= Krogenlundbøgen)

Krogenlundbøgen

Kræmmerens Bøg

Kulebjergegen

Kulfandens Eg - Ganløse Ore

Kuppelegen

Kvindeegen

Kvindeegen i Grenaa (= Kvindernes Frihedseg)

Kvindeegen i Tolløkke Skov (= Valgretsegen 1915)

Kvindeegen på Himmelbjerget (= Kvindernes Grundlovseg)

Kvindeegen ved Ingelstrup (Tureby)

Kvindernes Eg

Kvindernes Eg i Grenaa (= Kvindernes Frihedseg)

Kvindernes Frihedseg

Kvindernes Grundlovseg

Kvindetræet

Kvindsnapbøgen

Kæmpeegen - Sø- og Lystskovarealerne ved Gråsten

Kæmpen - Vaseskov

Kæmpethuja - Forstbotanisk Have

Kæmpethuja - Hjelm Skov ved Åbenrå

Kæmpethujaen - Gisselfeld Dyrehave

Kærestebøgen i Sæby

Kæresteparret ved Nåege

Kærlighedsbøgen

Ladegårdssøens Ege

Langdyssebøgen

Langnålet ædelgran - Corselitze Have

Laurbæreg - Forstbotanisk Have

Ledreborg Alle

Lereltebøgen

Lergrav Egekrat

Lerpottebøgen

Liebstokhusegen

Lillerødegen

Lindealleen og Hulvejen ved Katholm

Linden Skandinavien i Rønninge

Linden ved Hjartbrolund

Lindormetræet - Farum

Linjeskibsegen i Vemmetofte Vesterskov

Linstows ædelgran i Folehaven

Lord Nelsons Eg

Lullis Ask - Roden ved Gråsten

Lundbæklinden

Lyset

Lytteregen

Lærk - Nørreskoven

Lærk - Vejle Nørreskov

Lærken med knuden - Nørreskoven

Løvklitterne i Kærgård Klitplantage

Madbøgen

Magnolie (kobus) - Vesterbygård

Majtræet i Toreby, Lolland

Mammuttræ - Augustenborg

Mammuttræ - Corselitze Have

Mammuttræ - Forstbotanisk Have

Mammuttræ 01 - Dinosaurparken - Knuthenborg

Mammuttræ 02 - Dinosaurparken - Knuthenborg

Mammuttræ 03 - Dinosaurparken - Knuthenborg

Mammuttræet i Sønderborg Sønderskov

Mammuttræet på Langesø

Martin A. Hansens Tornebusk

Mispel i Dragsholm Park

Mistelten i Robinie

Mistelten på Berliner-Poppel

Misteltenen ved Store Elmue

Monbergsvej Træer

Mosegen - Roden Skov ved Gråsten

Musebøgen ved Sivdamhus - Gisselfeld

Musebøgen ved Sivdammen - Gisselfeld

Musebøgen ved Stubberup Skov

Mårumegen - Grib (Odeons Eg)

Navnebøgen

Navnebøgen i Skimmelskov

Navr - Corselitze

Navr - Dragsholm Park

Navr - Frederiksberg Have

Navr - Jægerspris

Niels Ebbesens Eg

Nordmannsgran Nord - Fredskov

Nordmannsgran Syd - Fredskov

Nyborgs Lindealle

Nybøl Elmene

Næsby Hovedegen

Obbekæregen

Oehlenschlägers Bøg

Ostrupegen

Pagodetræ - Borupgård

Pagodetræ - Fuglsang Have

Pagodetræ i Hanehoved

Papegøjebusk - Bispebjerg Kirkegård

Pederstrupegen

Pesttjørnen i Barrit

Pesttjørnene i Salløv

Peter Lieps Skydeeg

Pispotteegen - Storskoven ved Guldborg

Pjalteegen (= Kludeegen i Leestrup Skov)

Platan - Corselitze Have

Platan - Gavnø

Platan - Knuthenborg

Platan - Selchausdal Have

Platan - Sorø Amtsgård

Platan - Vesterbygård

Platan i Dragsholm Park

Platan ved Odsherred Naturskole

Platanen Nørregade Køge

Pontisk eg - Bispebjerg Kirkegård

Poplen i Ærøskøbing

Populus acuminata - Bispebjerg Kirkegård

Pramdrageregen

Prinsessebøgen

Prinsessetræet (= Prinsessebøgen)

Præstegårdsbøgen

Præstevejsegen

Pushusegen Vemmetofte Vesterskov

Raunkiærs Eg (= Egen mellem Dalvej og Chausseen)

Ravneegen

Regenslinden

Rendebjergegen - Storskoven ved Guldborg

Ridehesten

Robinie - Dragsholm Park

Robinie - Roskilde Bibliotek

Rostgårds Bøge - Tingbakken, Esrum

Rudes Eg

Rudes Eg - Skejten

Rysteegen - Storskoven ved Guldborg

Rødeg - Borupgård

Rødel - Palsgaard

Rødgran - Lystrup

Seljerøn - Bispebjerg Kirkegård

Seljerøn - ved Roskilde Kloster

Sergent Nielsens Eg (= Sparekasseegen på Høvelte øvelsesområde)

Silkefyr - Bispebjerg Kirkegård

Silkefyr - Forstbotanisk Have

Simonsjørnen, Snoldelev

Sitka - Arboretet

Sitka - Knuthenborg

Sitkaen i Gisselfeld Dyrehave

Skarntydegran - Vesterbygård

Skibet - Grib

Skibingeegen

Skovfogedegen

Skovfogedegen - Gråsten Dyrehave

Skovfogedens Ædelgraner - Gråsten Dyrehave

Skov-Fyrren ved Juelsminde Gård

Skovgårds Ask

Skovkongen (= Den Bornholmske Kongeeg)

Skovløberegen

Skovrider Morvilles Eg - Overstjernen

Skovrider Muus Eg

Skovrideregen - Dyrehaven

Skovrideregen i Sønderborg Sønderskov

Skovrideregen ved Vemmetofte Skovridergård

Skruegran - Vesterbygård

Skrædderen

Skydeegen (= Peter Lieps Skydeeg)

Skyrækker - Holte

Skærmelm - Gerlev

Skærmelmen i Spandet ved Skærbæk

Skæverbøgen - Gisselfeld

Slangegran - Asserbo

Slangegran - Bispebjerg Kirkegård

Slangegran - Corselitze Have

Slangegranen

Slotsgades Lindealle

Slotvedbøgene

Smalbladet ask - Gavnø

Småbladet lind - Knudshoved (øen)

Snoegen

Soesmarkegen - Storskoven ved Guldborg

Soldaterbøgen - Vejle Nørreskov

Sort morbær på hotel SINATUR Gl. Avernæs

Spansk ædelgran - Kalundborg Kirkegård

Spansk ædelgran - Palsgaard

Spansk ædelgran (02) - Kalundborg Kirkegård

Spareegen (= Sparekasseegen)

Spareegen i Jægersborg Dyrehave (= Sparekasseegen i Jægersborg Dyrehave)

Sparekasseegen i Jægersborg Dyrehave

Sparekasseegen på Høvelte øvelsesområde (= Sergent Nielsens Eg)

Spidslønnen ved Varnæs Kirke

Steffens Gran

Stenderup Egekrat

Steneg - Birkeholm Kirkegård

Steneg - Stolbro

Stennød - Færgevej 44, Frederikssund

Stennød - Færgevej 63, Frederikssund

Stokkerupegen

Storepil

Storkeegen

Storkeegen i Fanefjord Skov

Storkeegene ved Rosenholm Slot

Storkeegens nabo

Storkevadsegene - SØ

Storkevadsegene - V

Strandgårdsegen ved Stenderup skovridergård

Strøbeks Ege

Stubbækkristtornen

Stævnetræet (= Bylinden)

Støvringgårdbøgene

Støvringgårdegen

Sumpcypressen i Frederiksborg Indelukke

Sundbyegene

Susåegene

Suttetræet

Suttetræet (Avnbøg) - Frederiksberg Have

Svalebøgen

Svedne Ola (= Brændte Ole)

Sven og Dortes Bryllupseg

Svend Grathes Eg (= Den Gamle Eg)

Syvmasteren

Søbolindene

Søjlegran (Omorika) - Roskilde Kloster

Søllerødvejs Lindetræer

Sølvgranen mellem Kroghs Bænk og Bryrupbanestien

Sølvgranen ved Kroghs Bænk

Sømtræet (eg) - Roden Skov ved Gråsten

Sørgegran - Palsgaard

Sørgegran - Vesterbygård

Taks - Hollufgård

Taks - Kalundborg Kirkegård

Taks - Palsgaard

Taks ved Bromølle Kro

Taksene ved Torbenfeldt

Tarmvridrøn - Forstbotanisk Have

Tarmvridrøn - Knuthenborg

Tarmvridrøn - Vesterbygård

Tarmvrid-Røn ved Moesgård

Teateregen (= Ulvedalsegen)

Teglhusbøgen på Rye Gods

Teglværksegen

Tempeltræ - Palsgaard

Tempeltræ - Roskilde Kloster

Tempeltræ (Ginkgo) - Forstbotanisk Have

Tempeltræ i Dragsholm Park

Thaersmindeegen

Thepotteegen - Storskoven ved Guldborg

Thorvaldsens Robinie

Thuja - Knuthenborg

Thujaen ved Jettehøj - Gisselfeld

Tibetansk kirsebær - Fuglsang Have

Tingegen i Kværkeby

Tinghuslærken

Tingtræet i Tune

Tjørnebladet løn - Corselitze Have

Tjørnen på Nordpolen

Tobaksegen

Toksværdlinden

Tolvbøgen

Tomasteren - Roden Skov ved Gråsten

Torbenfeldtbøgen

Torbenfeldtlinden

Torvelindene

Tosketræet (Tjørnetræet) - Hårbølle på Møn

Tranevådseg - Storskoven ved Guldborg

Trepileegen

Troldeskoven

Troldeskoven i Børglumkloster Skov

Troldeskoven i Stursbøl Plantage

Troldeskoven i Tisvilde Hegn

Troldetræet (= Slangegranen)

Troldetræet i Skimmelskov

Troldtjørnen (= Bistruptjørnen)

Trompetkrone - Roskilde

Trompetkrone - Vesterbygård

Tsuga (skarntydegran) - Forstbotanisk Have

Tsugaerne (skarntydegranerne) i Gisselfeld Dyrehave

Tudeegen i Frederiksborg Indelukke

Tulipantræ - Conradineslyst

Tulipantræ - Fuglsang Have

Tulipantræ - Næsseslottet

Tulipantræ - Selchausdal Have

Tulipantræ i Bagsværd

Tulipantræ i Boller Sklotspark

Tummelsbjergasken - Rinkenæs Skov

Tyrkisk eg - Nordpolen

Tyrkisk eg - Nørreskoven på Als

Tyrkisk Eg - Sorø Akademi

Ulvedalsegen

Ungarsk eg - Bispebjerg Kirkegård

Valdemarsegen - Corselitze

Valdemarsegene (= De Krumme Ege)

Valgretsegen - Kisserup

Valgretsegen 1915

Valnød - Corselitze Have

Valnød - Davinde

Valnød - Roskilde Kloster

Valnød - Selchausdal Have

Valnød - Spraglehøj, Jyllinge

Valnød i Egen på Als

Valnød ved Fuglsang Museum

Valnødden ved Tølløse

Vandgran - Borupgård

Vandgran - Corselitze Have

Vandgran - Gavnø

Vandgran - Hillerød

Vandgran - Næsseslottet

Vandgran - Palsgaard

Vandgran - Sorø Akademi

Vandgran 01 - Forstbotanisk Have

Vandgran 02 - Forstbotanisk Have

Vandgran 03 - Forstbotanisk Have

Vandgranen i Frederiksborg Slotshave

Vandgranen på Teltkrovej

Vasegårdsegen

Vaupells Eg

Vibækgårds Kristtorn

Vikingeegen (= Bolleregen)

Vildmoseasken

Vingevalnød - Allegade, Frederiksberg

Vingevalnød - Bispebjerg Hospital

Vingevalnød - Gavnø

von Langens Bøg

von Langens Lærketræer

von Langens ædelgran (nordlige) - Nørreskoven

von Langens ædelgran (sydlige) - Nørreskoven

Vorteegen

Vrang bøg - Hareskoven ved Stormly

Vrang bøg - Sorø Akademi

Vrang bøg 01 - Jægerspris, Slotshegnet

Vrang bøg 02 - Jægerspris, Slotshegnet

Vrang bøg 03 - Jægerspris, Slotshegnet

Vrang bøg 04 - Jægerspris, Slotshegnet

Vrang bøg 05 - Jægerspris, Slotshegnet

Vrang bøg 06 - Jægerspris, Slotshegnet

Vrang Bøg i Krogenlund

Vrang Bøg i Lystrup Skov (nordlige)

Vrang bøg i Lystrup Skov (sydlige)

Vrang Bøg nær Topløjs Mose

Vrang eg (Hængeegen) - Grønholt Vang

Vrangbøgen (Hængebøgen) - Valborup

Vrangbøgen i Lille Dyrehave, Frederiksborg

Vrangbøgen ved Conradineslyst

Vrangbøgene ved Gartnerhuset

Vrange Bøge sydvest for Hertling Mose

Weymouthfyr - Forstbotanisk Have

Ygdrasil - Dragsholm

Ygdrasil - Ørsholt

Zelkova (japansk) - Vesterbygård

Æbletræet ved Torbenfeldt

Ædelgran - Grib

Ægte Kastanie på Højnæsbjerg

Ægte kastanje - Charlottenlund Slot

Ægte kastanje - Næsseslottet

Ægteparret (eg og bøg) - Dyrehaven ved Gråsten

Ær (ahorn (02)) - Frederiksberg Have

Ær (ahorn) - Frederiksberg Have

Ær (ahorn) - Jægerspris

Ær (ahorn) - Solbjerggård ved Kundby

Ær (ahorn) ved Iskældermarken - Gisselfeld

Æren med hullet

Ølvigegene på Bognæs

Ørnekulsegen

Østergård Egekrat

Østrigsk fyr - Forstbotanisk Have

Østrigsk fyr - Knuthenborg

Århusbøgene