Steffens Gran


Dansk navn:
Almindelig Rødgran

Latinsk navn:
Picea abies subsp. abies

Lokalitet:
Sjælland, Næstved Kommune
Gunderslevholm Skov (Dyrehave). Steffens Gran.
55.327223N+11.595523E

Google Earth koordinater:
55.327223 11.595523    Vejledning

Data:
Højde: 35 meter

Maximal alder:
142

Status:
Død

Vækstform:
Træ, enstammet

Legender:
I 1825 forrettede Steffen sin nødtørft på en træstub og her spirede frøet af Steffens Gran.

Kommentar:
Geografisk position usikker. Tal fra 1968. Faldt under en storm i Januar 1968. Stammen opbevares på Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Hørsholm. Gav i 1959 ophav til 40.000 frøplanter til skovrejsning.

Værdi/betydning:
Regionalt bemærkelsesværdig

Omtalt i:
Neergaard, R.V. de 2008
Skovrejsning eller ikke?
Fonden for Træer og Miljø, bind 2008, side 27-29

Rapportør:
Christensen, Knud Ib  (12-12-2009)

Validering:
Veldokumenteret  (12-12-2009)