Ridehesten


Dansk navn:
Stilk-Eg

Latinsk navn:
Quercus robur subsp. robur

Lokalitet:
Sjælland, Lolland Kommune
Christianssæde (Kristianssæde), Korod. Ridehesten.
54;45.732N+11;21.036E

Google Earth koordinater:
54.76220 11.35060    Vejledning

Data:
Omkreds: 5,55 meter
Diameter: 1,77 meter

Maximal alder:
360

Minimums alder:
240

Status:
Ukendt

Vækstform:
Træ, enstammet

Legender:
Opkaldt efter den saddellignende nedre gren.

Kommentar:
Geografisk position usikker. Tal fra 1850erne, alder baseret på Fig. 1, Holten 1998, Dansk Dendrol. Årsskr. 26.

Værdi/betydning:
Regionalt bemærkelsesværdig

Omtalt i:
Vaupell, C. 1863
De Danske Skove, side 309pp, P.G. Philipsen Forlag. København.

Rapportør:
Christensen, Knud Ib  (20-11-2008)

Validering:
Ikke valideret  ()