Dronningens Bøge - Nødebo


Dansk navn:
Almindelig Bøg

Latinsk navn:
Fagus sylvatica subsp. sylvatica

Lokalitet:
Hovedstaden, Gribskov Kommune
Gribskov, N for Nødebo, Frederik IVs allé, ved Esrum Sø. Dronningens Bøge.
55.994794N+12.355918E  (position verificeret 20-12-2009)

Google Earth koordinater:
55.994794 12.355918    Vejledning

Maximal alder:
285

Status:
Levende

Vækstform:
Træ, enstammet

Legender:
Alléen blev plantet i begyndelsen af 1720erne på anmodning fra Dronning Anna Sofie (1693-1743)

Kommentar:
Tal fra 2008.

Værdi/betydning:
Regionalt bemærkelsesværdig

Internetadresse:
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Gribskov.htm

Omtalt i:
Anonym 2008
Friluftskortet
http://www.friluftskort.dk/, Skov- og Naturstyrelsen

Rapportør:
Christensen, Knud Ib  (20-12-2009)

Validering:
Veldokumenteret  (20-12-2009)