Bolleregen


Bolleregen

2011

Bolleregen

2010

Mærkelige gamle danske Træer, navnlig Bøge og Ege

1881-1891

Berømte danske træer. 66 træer og deres historie

1995

Kæmpeege i Danmark. En beskrivelse af de 30 tykkeste træer

1998