Arrangementer 2023


Indtil videre er følgende medlemsarrangementer planlagt i 2023:

Lørdag d. 26. august
afholdes ekskursion til Jakobsens Have og den nordlige del af
Vestre Kirkegård, vi mødes kl. 10.00 ved Jakobsens Have.

Tirsdag d. 28. november
afholder foreningen sit traditionelle julemøde, følg med her på hjemmesiden.

Vi håber at kunne koble os på to andre arrangementer, dels en tur arrangeret af DFF (Danske Forstkandidaters Forening) til Langeland, dels en tur arrangeret af DSPS (Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr) til Alnarp (mellem Malmø og Lund). Desværre kender vi endnu ikke noget nærmere om disse to ture, men følg med her på hjemmesiden.