Nyt fra Dansk Dendrologisk Forening


Reminder: Medlemstur i Forstbotanisk Have lørdag d. 19. juni
Sammen med Fonden for Træer og Miljø afholder Dansk Dendrologisk Forening medlemstur i Forstbotanisk Have i Charlottenlund lørdag d. 19. juni 2021 med start kl. 14.00. Vi mødes på den lille plæne inden for den røde låge, Bregnegårdsvej 2, lige bag ved Charlottenlund station.
Her vil Erik Dahl Kjær give en introduktion til Forstbotanisk Haves historie, og så vil vi gå på opdagelse i den nærmest jungleagtige skattekiste af alverdens træer og buske, hvoraf langt de fleste er ældre end os selv.
Den noget kompakte have er svær at vise frem for en større gruppe ad gangen, så – afhængigt af antallet af fremmødende – vil vi fordele os i flere mindre grupper og gå forskellige veje rundt i haven. Der er nok at kigge på og høre om, og de enkelte grupper vil blot nå en brøkdel.
Ole Byrgesen, arboretforstander i Hørsholm, deltager også i turen, og vil med sin 40 år lange erfaring kunne bidrage med en masse information om haven og dens planter.
Vi mødes så alle i havens modsatte ende, hvor vi vil genplante troldnødhybriden Hamamalis x intermedia ’Nina’. Denne opstod oprindeligt i haven, og blev opdaget af daværende arboretforstander Carl Syrach-Larsen, som navngav den efter sin hustru. Denne plante er siden opformeret, men den oprindelige plante er desværre forsvundet. Der er siden opstået nogle forbytninger, altså ”falske Nina’er”, men det er lykkedes Ove og Bente Lustü at fremskaffe eksemplarer af den rigtige ’Nina’ fra Holland, og et af disse vil vi så plante præcis på det sted, hvor den oprindelige ’Nina’ stod. Det er faktisk Carl og Nina Syrach-Larsens søn Steffen, der har kunnet udpege dette sted, og vi har den glæde, at han deltager i arrangementet. Vel mødt!

Indkaldelse til generalforsamling
Der er udsendt brev til medlemmerne med indkaldelse til generalforsamlingen d. 21. august. Brevet indeholder også en oversigt over kommende aktiviteter samt indbetalingskort til det årlige kontingent. Betalingsfristen er først d. 1. juni 2021 men anvis venligst snarest beløbet til betaling, så det ikke går i glemmebogen. Download brevet her.

Søger du information om et træ eller en busk, som er blot nogenlunde hårdfør hertillands
Så har W. J. Bean: Trees and Shrubs Hardy in the British Isles i mange år været det ene hovedværk på området, det andet har været Gerd Krüssmann: Handbuch der Laubgehölze og Handbuch der Nadelgehölze, som også udkom på engelsk.
Det er snart fyrre år siden, seneste udgave af Beans værk (fire tykke og noget uhåndterlige bind + supplement) kom fra trykken, men International Dendrology Society (IDS) har overtaget rettighederne til værket, og det er nu digitaliseret. Der er fri adgang til værket på nettet treesandshrubsonline.org og der foregår løbende en opdatering, efterhånden som midlerne kommer ind, bl.a. gennem sponsorering af de enkelte slægter.International Dendrology Society (IDS) er som forening forankret i England, men har medlemmer fra hele verden, i alt ca. 1500, heraf pt. 15 fra Danmark. Foreningens medlemmer modtager hvert år et tætskrevet
årsskrift fyldt med farvebilleder på over 200 sider, og medlemmerne tilbydes deltagelse i mange typer af rejser med dendrologisk indhold til både nære og fjerne steder på kloden. Man kan ikke selv direkte indmelde sig i IDS, man skal anbefales af to nuværende medlemmer for at kunne blive optaget, men det er nu nærmest en formalitet. Hvis du ønsker nærmere information om IDS og medlemskab heraf, kan du henvende dig til DDF’s formand Peter Hoffmann, som også er lokal repræsentant (såkaldt Vice President) for IDS i Skandinavien og Finland.


billige nike free run billige nike free