Nyt fra Dansk Dendrologisk Forening


Besøg på Jægerpris – Natur og levende historie
Lørdag d. 24. august besøger vi Frederik d. 7. stiftelsen i Jægerpris, hvor direktør Nils Sættem viser rundt i parken og Mindelunden, før turen går forbi Kongegen og den urørte Bredvig Mose.
På turen vil der være rig mulighed for at opleve spændende historie, natur og skovforvaltning. I parken vil vi være med til ’afsløringen’ af ’nye nordiske tusindsårsege’. Og hvis man har taget familien med, er det jo oplagt at tage en ’ussies’ foran Kongeegen. Hvis tiden tillader det, kan det også være at vi når forbi den nye askefrøplantage, og hører om arbejdet med at sikre sunde asketræer til fremtidens skove. Vi kommer til at gå en del, så solidt fodtøj kan absolut anbefales.
Vi mødes i Slotsgården kl. 10. Turen forventes at slutte ca. kl. 15. Parkering på P-plads for museumsgæster syd for Hovedgaden (skiltning viser vej).
Af praktiske grunde bedes man tilmelde til sig Erik Dahl Kjær edk@ign.ku.dk senest d. 17/8.


Kongeegen. Foto: Leif Bolding

Julemøde
Det traditionelle julemøde afholdes tirsdag d. 3. december kl. 19, hvor Anders Ræbild holder et foredrag med titlen: Hvad data fra Arboretet har lært os om
tilpasning til det danske klima.

Søger du information om et træ eller en busk, som er blot nogenlunde hårdfør hertillands
Så har W. J. Bean: Trees and Shrubs Hardy in the British Isles i mange år været det ene hovedværk på området, det andet har været Gerd Krüssmann: Handbuch der Laubgehölze og Handbuch der Nadelgehölze, som også udkom på engelsk.
Det er snart fyrre år siden, seneste udgave af Beans værk (fire tykke og noget uhåndterlige bind + supplement) kom fra trykken, men International Dendrology Society (IDS) har overtaget rettighederne til værket, og det er nu digitaliseret. Der er fri adgang til værket på nettet treesandshrubsonline.org og der foregår løbende en opdatering, efterhånden som midlerne kommer ind, bl.a. gennem sponsorering af de enkelte slægter.International Dendrology Society (IDS) er som forening forankret i England, men har medlemmer fra hele verden, i alt ca. 1500, heraf pt. 15 fra Danmark. Foreningens medlemmer modtager hvert år et tætskrevet
årsskrift fyldt med farvebilleder på over 200 sider, og medlemmerne tilbydes deltagelse i mange typer af rejser med dendrologisk indhold til både nære og fjerne steder på kloden. Man kan ikke selv direkte indmelde sig i IDS, man skal anbefales af to nuværende medlemmer for at kunne blive optaget, men det er nu nærmest en formalitet. Hvis du ønsker nærmere information om IDS og medlemskab heraf, kan du henvende dig til DDF’s formand Peter Hoffmann, som også er lokal repræsentant (såkaldt Vice President) for IDS i Skandinavien og Finland.


billige nike free run billige nike free