Nyt fra foreningen


Lørdag den 26. august afholdes medlemsekskursion til J.C. Jacobsens Have og Vestre Kirkegård i Valby, København


Foto: Carlsbergfondet

Vi mødes kl. 10.00 ved J.C. Jacobsens Have (tidligere kaldet Carlsberghaven), indgang fra Bohrsgade over for Flaskegade, den nærmeste S-togsstation er – selvfølgelig – Carlsberg. Denne have, der oprindeligt var J.C. Jacobsens private have, og siden blev haven hørende til den æresbolig, som J.C. Jacobsens hjem blev omdannet til, har gennem de senere år gennemgået en omfattende restaurering med henblik på at forsøge at genskabe den oprindelige have. Der står en del interessante træer, som Iben M. Thomsen vil fortælle os om. Man kan læse mere om haven og dens historie her.

Derefter går vi via broen over banen til Vestre Kirkegård, anlagt i 1870 og med sine 54 ha landets største kirkegård. Også har vil vi se en række spændende træer, men størrelsen af kirkegården betyder, at vi må nok koncentrere os om området omkring søen (”Det Røde Hav”) og Stjernevejen. Gunner Thalberg vil vise os rundt.

Download evt. brochuren om Vestre Kirkegård, hvor 50 bemærkelsesværdige træer er markeret, og naturligvis også mange af kirkegårdens kendte permanente beboere.

Medbring en madpakke, foreningen giver en øl eller vand.

Ekskursionen afholdes i samarbejde med DSPS (Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr).


Søger du information om et træ eller en busk, som er blot nogenlunde hårdfør hertillands
Så har W. J. Bean: Trees and Shrubs Hardy in the British Isles i mange år været det ene hovedværk på området, det andet har været Gerd Krüssmann: Handbuch der Laubgehölze og Handbuch der Nadelgehölze, som også udkom på engelsk.
Det er snart fyrre år siden, seneste udgave af Beans værk (fire tykke og noget uhåndterlige bind + supplement) kom fra trykken, men International Dendrology Society (IDS) har overtaget rettighederne til værket, og det er nu digitaliseret. Der er fri adgang til værket på nettet treesandshrubsonline.org og der foregår løbende en opdatering, efterhånden som midlerne kommer ind, bl.a. gennem sponsorering af de enkelte slægter.
Dansk Dendrologisk Forening har sponsoreret slægten Pseudotsuga (Douglasgran), hvilket – på et tidspunkt – vil kunne ses, hvis man slår op på denne slægt og arter heraf.