Nyt fra Dansk Dendrologisk Forening


DANSK DENDROLOGISK FORENING AFHOLDER JULEMØDE
TIRSDAG D. 3. DECEMBER KL. 19.00
I VON LANGEN, ROLIGHEDSVEJ 23, 1958 FREDERIKSBERG C


Lektor Anders Røbild, Københavns Universitet vil holde et foredrag:
Om liv og død i Hørsholm-arboretet
Tusindvis af træer er gennem tiderne blevet plantet ud i Arboretet i Hørsholm, men mere end halvdelen er forsvundet igen. De gamle dendrologer kendte på det nærmeste hvert træs historie og kunne detaljeret redegøre for baggrunden for succes og fiasko hos de forskellige arter. Spørgsmålet er, om personer uden dyb dendrologisk viden også kan lære noget af samlingens udvikling? I dette foredrag vil jeg fortælle om resultaterne fra en fuldregistrering af Arboretet, foretaget i 2017 sammen med Corrie Lynne Madsen, Jon Kehlet Hansen og Erik Dahl Kjær. Opmålingen blev gennemført med støtte af 15. Juni Fonden og GB Hartmanns Fond, og omfattede også arkivstudier, så vi blev klar over hvilke træer, der var forsvundet ud af samlingen. På denne måde har vi fået et enestående overblik over levende og døde træer i Arboretet. Vores analyse viser blandt andet hvilke områder, der leverer de bedste introduktioner, og vi har foretaget analyser af sammenhæng mellem klima på oprindelsesstedet og væksten i Arboretet. Foredraget vil derfor inddrage betragtninger over plantegeografiske og klimatiske faktorer, som betinger succes i Arboretet.

Der vil som vanligt være lidt til gane og hals. Vel mødt!
Bestyrelsen
Søger du information om et træ eller en busk, som er blot nogenlunde hårdfør hertillands
Så har W. J. Bean: Trees and Shrubs Hardy in the British Isles i mange år været det ene hovedværk på området, det andet har været Gerd Krüssmann: Handbuch der Laubgehölze og Handbuch der Nadelgehölze, som også udkom på engelsk.
Det er snart fyrre år siden, seneste udgave af Beans værk (fire tykke og noget uhåndterlige bind + supplement) kom fra trykken, men International Dendrology Society (IDS) har overtaget rettighederne til værket, og det er nu digitaliseret. Der er fri adgang til værket på nettet treesandshrubsonline.org og der foregår løbende en opdatering, efterhånden som midlerne kommer ind, bl.a. gennem sponsorering af de enkelte slægter.International Dendrology Society (IDS) er som forening forankret i England, men har medlemmer fra hele verden, i alt ca. 1500, heraf pt. 15 fra Danmark. Foreningens medlemmer modtager hvert år et tætskrevet
årsskrift fyldt med farvebilleder på over 200 sider, og medlemmerne tilbydes deltagelse i mange typer af rejser med dendrologisk indhold til både nære og fjerne steder på kloden. Man kan ikke selv direkte indmelde sig i IDS, man skal anbefales af to nuværende medlemmer for at kunne blive optaget, men det er nu nærmest en formalitet. Hvis du ønsker nærmere information om IDS og medlemskab heraf, kan du henvende dig til DDF’s formand Peter Hoffmann, som også er lokal repræsentant (såkaldt Vice President) for IDS i Skandinavien og Finland.


billige nike free run billige nike free