Find træet med Google Earth eller Krak


Sammen med beskrivelsen af det enkelte træ eller bevoksning i Dansk Dendrologisk Forenings Træregister findes en lille kortvindue, hvor det valgte træs placering kan ses. Kortet kan gøres større, og man kan vælge at se kortet i satellit-perspektiv.

Men ønsker man at få et overblik over alle træerne eller blot se hvilke bemærkelsesværdige træer, der findes på en lokalitet, kan man åbne filen DENDRON_KML.kml med Google Earth eller evt. indlæse DENDRON_GPX.gpx på sin bærbare GPS (eller ind i en kort-app på sin smartphone).

Har du ikke installeret Google Earth på din PC, tablet eller smartphone, skal du hente app'en først. På en PC downloades og installeres app'en Google Earth. På iPad findes app'en her - app'en til Android kan hentes her

Hvis man anvender en PC, kan man åbne Google Earth eller Krak og dernæst med musen trække filen (DENDRON_KML.kml eller DENDRON_GPX.gpx) hen over kortet og slippe filen. Metoden kan desværre ikke anvendes, hvis Krak åbnes med Chrome eller andre browsere.

Åbner DENDRON_KML.kml ikke automatisk, og dermed heller ikke Google Earth, skal du downloade filen til din computer. Klik med højre musetast, vælg "Gem som" og gem filen i folderen "Dokumenter" eller i en ny folder, f.eks. "Google Earth Placemarks". Start nu Google Earth og vælg "Fil -> "Importer" eller "Åbn" (File Open). Alternativt kan man med musen trække filen hen over den allerede åbnede Google Earth.

På en iPad eller Android kan man vælge at åbne med Google Earth eller en anden passende kort-app.


GPS
Hvis du ønsker at lægge en fil med alle træerne i Træregisteret ind i en håndholdt GPS, eller anvende oplysningerne sammen med en kort-app på din smartphone eller tablet, kan du hente filen DENDRON_GPX.gpx her.

Filen kan som nævnt ovenfor også åbnes eller importeres i Google Earth, eller trækkes hen over det åbnede Google Earth eller Krak-kort (på en PC).


BEMÆRK
DENDRON_KML-filerne opdateres jævnligt, men ikke hver gang Dansk Træregister opdateres. Vær derfor opmærksom på, om du har nyeste udgave.

Vær også opmærksom på, at nogle træer ikke har den korrekte lokalitet angivet. Finder du sådanne hører vi meget gerne fra dig!


Tilføj eller ret et træ
Dansk Træregister ønsker at være så komplet som muligt og modtager derfor med glæde forslag til relevante tilføjelser samt forslag til rettelser/opdateringer af træer, der allerede er medtaget i registeret.

Kontakt Dansk Træregister her.