Dansk Træregister


Sergent Nielsens Eg (= Sparekasseegen på Høvelte øvelsesområde)


Alternative/andre navne:
Sparekasseegen på Høvelte øvelsesområde

Dansk navn:

Stilk-Eg

Latinsk navn:
Quercus robur subsp. robur

Lokalitet:
Hovedstaden, Rudersdal Kommune
Øvelsesområdet, Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Garnison. Sparekasseegen.
55° 51.077'N 12° 24.205'E

Google Earth koordinater:
55.85128 12.40342    Vejledning

Data:
Højde: 16,5 meter
Omkreds: 4,57 meter
Diameter: 1,45 meter
Målehøjde: meter
Krone: 21 meter

Maximal alder:
270

Status:
Levende

Vækstform:
Træ, enstammet

Legender:
Opkaldt efter jagtofficer, sergent K.V. Nielsen. Under træet er opsat en udskåret stol med en plade, der bærer indskrfiten Ssgt. K.V. Nielsen.

Kommentar:
Tal fra 1999. Alder baseret på Holten, Dansk Dendrol. Årsskr. 26: Fig.1 (1998).

Værdi/betydning:
Regionalt bemærkelsesværdig

Omtalt i:
Madsen, B. Møller 1999
Hvordan bliver det nye årtusindes danske naturskov?
Dansk Dendrologisk Årsskrift, bind 17, side 7-55, København

Rapportør:
Christensen, Knud Ib  (28-11-2008)

Validering:
Veldokumenteret  (28-11-2008)

Billede:
© Britta Møller Madsen   Klik her