Dansk Træregister


Brændte Ole - Bornholm


Alternative/andre navne:
Brændte Ola - WPDA site ID 334017, Svedne Ola

Dansk navn:

Stilk-Eg

Latinsk navn:
Quercus robur subsp. robur

Lokalitet:
Hovedstaden, Bornholms Regionskommune
Stamperegård, ca. 45 m N for vejen mellem Østermarie og Svaneke. Brændte Ole.
55° 08.414'N 15° 02.643'E  (position verificeret 13-04-2008)

Google Earth koordinater:
55.14023 15.04405    Vejledning

Data:
Omkreds: 4,9 meter
Diameter: 1,56 meter
Målehøjde: meter

Maximal alder:
900

Minimums alder:
700

Status:
Levende

Vækstform:
Træ, to-flerstammet

Legender:
I 1658 under Svenskekrigene deserterede en svensk soldat, Ola Månsson (Svedne Ola). Året efter slog lynet ned i Brændte Ole (Ola) og spaltede den hule stamme i to. I hulrummet lå det forbrændte lig af Svedne Ola i resterne af sin svenske uniform.

Kommentar:
Tal fra 1995, refererer til levende del af stammen (= alder 200-310 år baseret på Holten, Dansk Dendrol. Årsskr. 26: Fig.1, 1998). I sine velmagtsdage var Brændte Ole (Ola) blandt de største ege i Danmark. Samlet alder = 2x diam. af levende stamme.

Værdi/betydning:
FREDET/tinglyst, bemærkelsesværdig på landsplan

Internetadresse(r):
http://www.naturbornholm.dk/default.asp?m=380

Omtalt i:
Qvistorff, H.V. 1995
Berømte danske træer. 66 træer og deres historie, side 96pp, Danmarks Radios Forlag. København

Rapportør:
Christensen, Knud Ib  (15-03-2008)

Validering:
Veldokumenteret  (15-03-2008)