Dansk Træregister


Skeltræet Banggård -


Dansk navn:

Almindelig Ask

Latinsk navn:
Fraxinus excelsior  

Lokalitet:
Sjælland, Vordingborg Kommune
Banggård Krogård, Skelstrupvej - Rekkendevej 5 - 7
55° 04,914'N 12° 02,382'E  (position verificeret 19-07-2019)

Google Earth koordinater:
55.0819 12.0397    Vejledning

Maximal alder:
130

Status:
Levende

Vækstform:
Træ, enstammet

Legender:
Den største ask, indberetter har set

Værdi/betydning:
Regionalt bemærkelsesværdig

Omtalt i:
Peter Dammegaard 2019
Indberetning på www.dendron.dk samt mailkorrespondance 20190906
Pers. obs.

Rapportør:
Dammegaard, Peter  (19-07-2019)