Dansk Træregister


Genforeningsegen - Kisserup


Dansk navn:

Stilk-Eg

Latinsk navn:
Quercus robur subsp. robur

Lokalitet:
Sjælland, Roskilde Kommune
Kisserup, trekanten ml. Skullerupvej, Hjortemarksvej og Ryttervej
55° 36,059'N 11° 54,341'E  (position verificeret 21-10-2018)

Google Earth koordinater:
55.60098 11.90568    Vejledning

Data:
Højde: 13 meter
Omkreds: 2,76 meter
Diameter: 0,88 meter
Målehøjde: 1,3 meter

Alder:
104 år (angiveligt plantet i 1920)

Status:
Levende, sund

Vækstform:
Træ, enstammet

Legender:
Lokale borgere har sat bænk omkring træet og på skilte fremført at der er tale om en kvindeeg (valgretseg), men på den nærtstående sten er indhugget årstallet for Genforeningen i 1920, hvilket også er nævnt hos Mads Lidegaard i "Danske Træer fra Sagn og Tro" under pkt. 176 på side 73.
Højden er målt i sensommeren 2021, og omkredsen er vokset til 2,93 (= 0,93 m i diameter).
Billede 5 og 6 er fra august 2021.

Værdi/betydning:
Lokalt bemærkelsesværdig

Omtalt i:
Hans Erik Lund 2018
Genforeningsegen i Kisserup
Pers. Obs.

Rapportør:
Lund, Hans Erik  (21-10-2018)

Validering:
Veldokumenteret  (21-10-2018)

Billede:
© Hans Erik Lund   Klik her    Klik her    Klik her    Klik her    Klik her    Klik her