Dansk Træregister


Steffens Gran - Gunderslevholm


Dansk navn:

Almindelig Rødgran

Latinsk navn:
Picea abies subsp. abies

Lokalitet:
Opgives ikke, da træet står på privat område

Data:
Højde: 36,3 meter

Maximal alder:
142

Status:
Død

Vækstform:
Træ, enstammet

Legender:
I 1825 forrettede Steffen sin nødtørft på en træstub og her spirede frøet af Steffens Gran.
Faldt i stormen 11/1-68.
Kubikindholdet var ca. 17 m3.

Kommentar:
Geografisk position usikker. Tal fra 1968. Faldt under en storm i Januar 1968. Stammen opbevares på Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Hørsholm. Gav i 1959 ophav til 40.000 frøplanter til skovrejsning.

Værdi/betydning:
Regionalt bemærkelsesværdig

Omtalt i:
Neergaard, R.V. de 2008
Skovrejsning eller ikke?
Fonden for Træer og Miljø, bind 2008, side 27-29

Rapportør:
Christensen, Knud Ib  (12-12-2009)

Validering:
Veldokumenteret  (12-12-2009)