Debatforum


Er der plads til et nyt arboret i Danmark?


Tilbage til forsiden         Skriv svar
Emnet er startet af  Joachim Fischer  (06-11-2022)

Er der plads til et nyt arboret i Danmark?

Meget er sket siden 1936, hvor arboretet i Hørsholm blev etableret.

Med klimaændringer og et fornyet fokus på etablering af skove i Danmark, synes der behov for etablering af et nyt arboret, som kan bidrage til forskning og udvikling af fremtidens skove og kulturlandskaber i Danmark.

Arboretet skal ikke konkurrere med eksisterende arboreter, men tværtimod bidrage med ny viden, projekter og oplysning, herunder særligt med forsøg på udplantning af træarter, som ikke tidligere har kunnet vokse i Danmark.

Under foreningen det danske arboret, søger vi at opnå støtte til en sådan etablering fra fonde, virksomheder og andre, som ønsker at støtte projektet.

Er det noget som medlemmer af dansk dendrologisk forening kunne støtte og evt. have lyst til at være med i?.Svar

Indsendt af Jakob Buhl  (06-11-2022)

Det vil med sikkerhed blive interessant at følge undervejs for mange af os - og rigtigt mange vil sikkert kunne bidrage med relevant viden eller relevante synsvinkler og synspunkter- eller relevante kontakter.
Men du efterlyser vel også mere specifikt aktiv deltagelse og evt. økonomiske bidrag?

Tankeeksperiment:
1/2 Udover at afprøve helt nye arter, vil der sikkert være tidligere afprøvede arter som der ikke blev fulgt op på, men som der under de ændrede forhold måske er grund til at prøve igen (eller at opstøve en anden proveniens).

2/2 Desuden må vel også gamle danske provenienser af formodet naturligt indvandrede træer og buske parallelt set være af interesse, da de jo har overlevet i årtusinder under skiftende forhold. Det er der selvfølgelig andre der også har arbejdet med, men alligevel (Naturstyrelsens buskprogram, Aage V. Jensens Fonde, undertegnede for Ærøs vedkommende og sikkert også andre).

Indsendt af Joachim Fischer  (09-11-2022)Tak Jakob. Projektet er i sin spæde start, så der søges netop friske ideer, viden og kontakter, som kan hjælpe til at skubbe det fremad.

Vi har pt dialog med Vordingborg kommune om et areal og en positiv tilkendegivelse fra Nyskov projektet under Nykredit, som kunne være interesseret i at støtte/betale etableringen.

Indsendt af Peter Ole Kvint  (22-12-2022)

Problemet er at planterne i Arboret er ukendte. Der er ingen som ved hvad der er de korrekte navne, og en begyndelse til et nyt arboret er at se hvad der kan leve i Danmark.

Der er også plads til mange nye træer i det eksisterende arboret. Særligt da mange arter er på deres aldersgrænse.

Tilbage til forsiden         Skriv svar