Debatforum


Forstbotanisk Have truet af etagebyggeri


Tilbage til forsiden         Skriv svar
Emnet er startet af  Birte Schlamowitz  (05-10-2018)

Forstbotanisk Have i Charlottenlund trues af omfattende byggeplaner for den tidligere godslæsseplads mellem stationen og haven. Staten eksproprierede i sin tid arealet fra haven af hensyn til banedriften, men har i mange år ikke benyttet det til formålet. Nu har DSB solgt det til det svenske boligudviklingsselskab Bonava på betingelse af, at der vedtages en ny lokalplan for området, der ophæver de eksisterende bestemmelser om bl.a. skovbyggelinje, byggeprocent og grundens status som rekreativt område.
Bonava har allerede præsenteret sit projekt, der omfatter 100 lejligheder fordelt på 4 punkthuse på mellem 3 og 5 etager. Foruden et kraftigt forøget publikumspres på hele haven, vil det betyde mindre lys og vand til træerne i og tæt på skellet, samt risiko for ødelæggelse af deres rødder, især i byggeperioden. Konsekvensen kan blive, at de 20-30 mest truede træer må fældes, bl.a. tre Pinus nigra fra 1864 og mange store lærketræer.
Vær med til at forhindre dette uhyrlige projekt ved at skrive under på den protest, der formidles af DN, DOF, forsthavens venneforening og en lokal borgergruppe (profitbyggeri.dk).
Læs mere om byggeprojektet her:
http://gentofte.lokalavisen.dk/nyheder/2018-06-06/-Byggeplaner-ved-Charlottenlund-Station-chokerer-borgere-2289615.html

Svar

Indsendt af Gunner Thalberg.  (25-10-2018)

Det Birte gør opmærksom på her, er på en gang tragisk og dybt uforståeligt.
De fleste ved, hvad der sker når man bygger op ad store, gamle træer; først bliver rodzonen beskadiget under byggeprocessen, efterfølgende kommer der ofte klager fra beboere over skygge, mangel på udsigt og svineri fra træerne.
Det medfører ofte en hårdhændet og forkert beskæring som på sigt kan medføre tab af hele træet.
Det er helt skævt, at kommunen ikke har større respekt for en af vores fornemste træsamlinger i hovedstadsområdet.

Indsendt af Hans Erik Lund  (25-10-2018)

Til Gunner Thalberg
Jeg er helt enig i dine betragtninger mht. hvordan træerne over tid vil få alle odds imod sig i tilfælde af et byggeri.
Blandt andet vil en rigtig stor hængebøg være i fare for ødelæggelse, for den står desværre tæt på skellet til godsbanearealet. Bøg tåler ikke beskæringer, for den er alt for modtagelig for svampeangreb.
Det eneste rigtige ville være at DSB / Banedanmark returnerede arealet til Forstbotanisk Have med et "Tak for lån".
Og hvorfor skal byggelinjer og servitutter etc. ikke overholdes? Det er vel derfor vi har dem.
Der bør fortsat være et åndehul i Charlottenlund, der friholdes for anmassende byggeri.

Indsendt af Jakob Buhl  (26-10-2018)

Jeg er enig i jeres betragtninger.

Blot dette for at minde om, at ikke blot lokale venner af haven er oprørte over det.

Tilbage til forsiden         Skriv svar