Debatforum


Officiel fredning af bemærkelsesværdige træer i Danmark


Tilbage til forsiden         Skriv svar
Emnet er startet af  LeifB  (08-08-2018)

På en nylig overstået tur til Polen (Warszawa og Białowieska nationalpark) blev jeg glædelig overrasket over det faktum, at polakkerne ikke kun ser en stor økonomisk mulighed i at fælde store, gamle træer i deres nationalparker (som vi alle har hørt en hel del om i de senere år), men faktisk også har en officiel registrering/fredning af bemærkelsesværdige træer - se eksempel.

Har vi noget, der kan minde om dette her i Danmark?

Svar

Indsendt af Jakob  (08-08-2018)

Godt at høre.

Jeg har aldrig hørt om, at fredning af træer i Danmark skulle være sat i nogen form for system.

Man har dog fornylig hørt om udpegning af "livstræer" i statsskove på opfordring af de besøgende.

I Assens kommune oplevede jeg også at se plantning af fremtidige landskabstræer og som er tinglyste således at de ikke må fjernes af hverken nuværende eller kommende ejere.

I Ærøskøbing har der været flere fredede træer i bybilledet, men der er desværre gjort mange krumspring for at omgå disse fredninger.

Er der andre der kan uddybe noget af ovenstående eller tilføje mere?

Indsendt af Hans Erik Lund  (10-08-2018)

Danmarks Naturfredning har noget de kalder "Evighedstræer", hvor der indgås en aftale mellem lodsejer og DN om at passe på de udvalgte træer, se http://aktiv.dn.dk/sagsarbejde/natur/evighedstraeer/register-evighedstrae/.

Tidligere blev en del træer "fredet", fx. Bromølletaksen og mange flere, men det skete ikke systematisk. I virkeligheden er der ikke tale om en fredning men om en privatretlig deklaration (fremgår af et svar fra Miljøstyrelsen).

Kortvisningen med fredninger på www.fredningsnaevn.dk fungerer desværre ikke for øjeblikket, brug Miljøportalen, https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution.

Mvh. HEL

Tilbage til forsiden         Skriv svar