Debatforum


Tax i Munkebjerg skoven.


Tilbage til forsiden         Skriv svar
Emnet er startet af  Vibo Jensen  (30-12-2017)

Jeg er stødt på denne gl artikel, er der nogen der ved, om der stadig er tax ved Munkebjerg?
Det kunne være spændende at vide.


Taxen på Munkebjerg
4/9 1895

Havebrugskandidat Andreas Madsen giver i "Naturen og Mennesket" en skildring af "Munkebjerg floraens rareste klenodie: Taxen"
"De forkrøblede buske på Munkebjerg er vort lands eneste taxindvånere".
Hr. Madsen oplyser, at en norsk præst og forfatter Jacob Wilje i ældre tid nævner to voksesteder for taxen:
Nebbegaard ved Fredericia og Staugaard ved Tørring.
Angående taxens opdagelse skriver hr. Madsen.
De udstrakte skove som beklæder Vejle Fjords sydlige bred, lå hen i fredsæl ro indtil anlæget af den østjyske bane tog sin begyndelse.
Blandt de ingeniører som i denne anledning foretog undersøgelse af terrænforholdene, var også en englænder, Robert Rowman, hvis danske medhjælper Halle, lagde mærke til, at skoven på sine steder var meget rig på taxplanter.
Lejlighedsvis omtaltes denne iagttagelse til den danske kollega driftsingeniør Sigv. Müller, som endnu lever i London (1895). Dog anede Rowan ikke rækkevidden af sit fund, thi udlændingen vidste ikke rettere, end at taxen var kendt som vildtvoksende, her lige så godt som i hans hjemland.
Men Sigv. Müller vidste bedre besked og tøvede ikke med at undersøge forholdet, og efter at al tvivl var hævet ved selvsyn, sendte han bud, ledsaget af levende bevismateriale, til København til professor Joh. Langes kendelse.
Sigv. Müller betoner i sin skrivelse "egnens utilgængelighed", der forekom langt større her end i den kort i forvejen undersøgte Trelde skov.
Han fortsætter: "Efter at jeg nemlig i længere tid havde haft til hensigt at undersøge denne sag nøjere, har jeg i dag i Munk skov, Andkjær sogn (?), Vejle amt (Der på Mansas kort benævnes Strandskoven) syd for Vejle fjord, undersøgt en mængde taxbuske af højde 5-10 fod og med en krone af 8-12 fod i gennemsnit. Hver busk bestående af flere hovedgrene med 1-2 tm. og i almindelighed udgående fra en fælles lav hoved stamme med 4-5 tm. i tværmål.
Taxen, eller som den her kaldes tagsel, vokser på nogle høje, næsten utilgængelige bakkekamme".
Lokaliteten er temmelig snævert begrænset, thi det synes, at det aldeles overvejende antal taxer findes i de to smådale, Andkærdalen og Munkedalen med de dem omgivende højder.
Munkebjerg bestanden, er i følge hr. Madsen bleven besøgt af talrige botanikere og i sommeren 1872, valfartede en lille skare af botanisk forenings medlemmer, blandt hvilke professor Joh. Lange befandt sig, til Vejles omegn.
Vejret var højst uheldigt med vedvarende regnskyl, men desuagtet tilbragtes en god tid i Strandskoven, hvor exekusionen fik tilslutning af flere af stedets faste beboere. Således den nuværende ejer af Munkebjerg hotel, O. Nielsen som ved denne lejlighed skænkede foreningen den smukke vedskive af tax, botanisk museum har indlemmet i sine samlinger.
"Med følelsen af at have stået over for et ærværdigt minde fra en fjern fortid, en "urskovs" sidste ætlinge, drog botanikerne bort.

Svar

Indsendt af Hans Erik Lund  (30-12-2017)

Der er stadig taks i Munkebjergskoven.
Jeg har ikke selv haft lejlighed til at se dem, men min bror der bor på den anden side af Vejle Fjord, spurgte så sent som midt i november om jeg kunne nå at aflægge taksene et besøg.
Det kunne jeg ikke, men de er på programmet det kommende forår.
Mvh.
Hans Erik

Indsendt af Jakob  (31-12-2017)

Interessant at der snart skal aflægges besøg igen.

Den nævnte observation er noget nyere end en ca. 12 år gammel jeg kendte til.

De undersøiske pælespærringer i Stavns Fjord ved Nord-Samsø (kendt også for Kanhavekanalen) skulle efter sigende være taks (vikingetid).

Indsendt af Jakob  (31-12-2017)

Interessant at der snart skal aflægges besøg igen.

Den nævnte observation er noget nyere end en ca. 12 år gammel jeg kendte til.

De undersøiske pælespærringer i Stavns Fjord ved Nord-Samsø (kendt også for Kanhavekanalen) skulle efter sigende være taks (vikingetid).

Indsendt af Vibo Jensen  (05-01-2018)

Tak for svarene om tax ved Munkebjerg,
Skovene ved Vejle Fjord kunne jo være et mål for en foreningsekskursion.Evt med Hvide Sande og Trelde Næs. På Næsset var der omkr. 1950 mange
"vilde" Kristtorn som underskov og i Hegn. Først i halvtredserne ved jeg, at de blev "skamklippet" af en gartner fra Fredericia, men derfor kunne der godt være en del endnu?


Indsendt af Vibo Jensen  (09-01-2018)

Nå, jeg skrev lidt vrøvl, der skulle selvfølgelig stå: Hvidbjerg Klit(Ved Vejle Fjord) og ikke Hvide Sande, der som bekendt ligger ovre ved VesterVovVov.

Indsendt af Peter Friis Møller  (22-03-2018)

Jovist er der stadig taks i den livskraftige, fredede bevoksning i Munkebjerg Strandskov.
Se JC Svenning og Else Magårds artikel: Population ecology and conservation status of the last natural population of English yew Taxus baccata in Denmark i Biological Conservation vol 88/2: 173-182 fra 1999.

Tilbage til forsiden         Skriv svar