Debatforum


Evighedstræer


Tilbage til forsiden         Skriv svar
Emnet er startet af  Leif  (22-08-2012)

Er Danmarks Naturfredningsforenings nye projekt noget foreningen bør bakke op om?

...................

Danmarks Naturfredningsforening (DN) støtter de store, gamle træer i landskabet, i alléer, i skovene og i byerne med en frivillig lodsejeraftale om Evighedstræer.

Gamle træer er levested for sjældne og spændende dyr og planter. Gamle træer fortæller desuden historier, der går flere generationer tilbage og giver os daglige oplevelser af natur og skønhed, både i byen og på landet. De store kæmper kan leve næsten evigt og være levested for insekter og smådyr i mange år − også efter, de er gået ud.

Derfor bør vi forvalte de gamle træer med omtanke og hensyn. Det er en ære og et fornøjeligt ansvar at have store, gamle og særlige træer på sin jord eller under sin forvaltning.

Ved at mærke udvalgte Evighedstræer, vil DN åbne endnu flere menneskers øjne for de gamle træers værdier.

Link til hjemmeside

Svar

Indsendt af Peter Hoffmann  (22-08-2012)

Det vil i hvert fald være indlysende at se det i sammenhæng med foreningens træregister.

Tilbage til forsiden         Skriv svar