Dansk Træregister – Region Midtjylland


Ask - Kalø Hestehave

Bidstrupegene

Blodbøgen på Randersvej

Boller Slotsalle

Bolleregen

Bollerlinden

Bøgen i Ringkøbing

Christian IVs Eg (= Bolleregen)

Clausholmelmen

Dalkilde kristtornen

Danmarks højeste træ

Danmarks højeste, levende træ

Danmarks største Ask i Grundfør

De fire skovfogeder

Den Gamle Eg

Den Gamle Eg i Vejlskov

Den Tykke Eg (= Den Gamle Eg i Vejlskov)

Diggerdamsegen

Dobbeltegen (= Endrupegen)

Douglas Addithus

Eg - Kalø Hestehave

Egen ved Rosenholm Slot

Endrupegen

Frederik VIIs Eg

Frederik VIIs Eg i Vejlskov (= Den Gamle Eg i Vejlskov)

Hevringholm elmealle

Humlebøgene i Frederiks

Kalopanax i Boller Slotspark

Klapskovegen

Kvindeegen

Kvindeegen i Grenaa (= Kvindernes Frihedseg)

Kvindeegen i Tolløkke Skov (= Valgretsegen 1915)

Kvindeegen på Himmelbjerget (= Kvindernes Grundlovseg)

Kvindernes Eg i Grenaa (= Kvindernes Frihedseg)

Kvindernes Frihedseg

Kvindernes Grundlovseg

Kvindsnapbøgen

Lergrav Egekrat

Lindealleen og Hulvejen ved Katholm

Niels Ebbesens Eg

Pramdrageregen

Præstegårdsbøgen

Storkeegene ved Rosenholm Slot

Støvringgårdbøgene

Støvringgårdegen

Svalebøgen

Svend Grathes Eg (= Den Gamle Eg)

Tarmvrid-Røn ved Moesgård

Tobaksegen

Tulipantræ i Boller Sklotspark

Valgretsegen 1915

Vikingeegen (= Bolleregen)

Vrangbøgen ved Conradineslyst

Østergård Egekrat

Århusbøgene