Dansk Træregister – Region Midtjylland


Ask - Kalø Hestehave

Ask - Palsgaard

Bidstrupegene

Blodbøgen på Randersvej

Boller Slotsalle

Bolleregen

Bollerlinden

Bøgen i Grøndal - Hårup Sande

Bøgen i Ringkøbing

Christian IVs Eg (= Bolleregen)

Clausholmelmen

Dalkilde kristtornen

Danmarks højeste træ

Danmarks højeste, levende træ

Danmarks største Ask i Grundfør

De fire skovfogeder

Den Gamle Eg

Den Gamle Eg i Vejlskov

Den mangestammede bøg - Himmelbjerget

Den tvegede sitka

Den Tykke Eg (= Den Gamle Eg i Vejlskov)

Diggerdamsegen

Dobbeltegen (= Endrupegen)

Douglas Addithus

Douglaskatedralen

Eg - Kalø Hestehave

Egen på Smedebakken - Silkeborg

Egen ved Rosenholm Slot

Endrupegen

Frederik VIIs Eg

Frederik VIIs Eg i Vejlskov (= Den Gamle Eg i Vejlskov)

Hevringholm elmealle

Humlebøgene i Frederiks

Kalopanax i Boller Slotspark

Klapskovegen

Kristtorn - Palsgaard

Kvindeegen

Kvindeegen i Grenaa (= Kvindernes Frihedseg)

Kvindeegen i Tolløkke Skov (= Valgretsegen 1915)

Kvindeegen på Himmelbjerget (= Kvindernes Grundlovseg)

Kvindernes Eg i Grenaa (= Kvindernes Frihedseg)

Kvindernes Frihedseg

Kvindernes Grundlovseg

Kvindsnapbøgen

Kæresteparret ved Nåege

Lergrav Egekrat

Lindealleen og Hulvejen ved Katholm

Niels Ebbesens Eg

Pesttjørnen i Barrit

Pramdrageregen

Præstegårdsbøgen

Rødel - Palsgaard

Spansk ædelgran - Palsgaard

Storkeegene ved Rosenholm Slot

Støvringgårdbøgene

Støvringgårdegen

Svalebøgen

Svend Grathes Eg (= Den Gamle Eg)

Sølvgranen mellem Kroghs Bænk og Bryrupbanestien

Sølvgranen ved Kroghs Bænk

Sørgegran - Palsgaard

Taks - Palsgaard

Tarmvrid-Røn ved Moesgård

Tempeltræ - Palsgaard

Tobaksegen

Tulipantræ i Boller Sklotspark

Valgretsegen 1915

Vandgran - Palsgaard

Vikingeegen (= Bolleregen)

Østergård Egekrat

Århusbøgene