Dansk Træregister – Region Syddanmark


Abetræ - Bevtoft

Ambrosius Eg

Asken ved Stubberup Kirke - Hindsholm

Askovs Ask

Begfyr i Svanemosen

Bikuben (= Bylinden)

Blodbøgen i Vejen

Blodbøgen ved Høed gamle skole

Bremerskovegen

Bro Vejtræer

Broholm Gods Træer

Broløkkeegene, Hverringe

Brudgomsegene

Brunsnæstjørnen

Bryllupskoblet i Lindet Skov (= Sven og Dortes Bryllupseg)

Buskmoseegen

Bylinden

Bylindene i Sølling

Bytræet i Birkum (lind)

Bytræet i Ellinge (lind)

Bytræet i Rønninge (eg)

Bøgene i Tankefuld Skov

Bøgene i Tekobbel

Christian Xs Eg

Dalkildegårds Alle

Dalumgårds Alleer

Danmarks største Ahorn

Danmarks største Grå-Poppel

Danmarks største Ær (= Danmarks største Ahorn)

Davindelinden (= Bylinden)

Den Gamle Bøg

Den Gamle Eg i Haderslev Østerskov

Den Gamle Kastanie

Den Sidste Kæmpe

Edsegene

Ege i Troense - nr 1

Ege i Troense - nr 2

Egehegnene ved Kollund

Egen i Gram Storskov

Egen i Ærøskøbing

Egen ved T-krydset

Egene i Kistrup Skov

Enebærodde

Farrisdronningen

Farriskongen

Felstedegen

Filippa

Flødebolletræet (= Bylinden)

Frederik IXs Eg

Frederiksgave Alle

Fruens Bøg

Fruens Bøg ved Hindsgavl

Faaborg Træer

Gammelgård Træer

Gravendal Træer

Grevindens Tæppe

Gråsten Hovedgårds Eg

Gråsten Træer

Gørding Ås Egepur

H.C. Andersens Lind

Hellerup-Ravnholt Træer

Herringe Kirke Træer

Hesselager Træ

Hindballeegen

Hingstebjergbøgen

Hunderup Træer

Hverringeegen

Ingrid Marie

Jagtvej Træer

Jeppe Aakjærs kvindeeg, Husholdningskolen, Kerteminde

Kammerherrens Eg på Ravnholt

Kerteminde Kirke Træer

Klitegene (= Løvklitterne i Kærgård Klitplantage)

Klostergade Alle

Kobbermølleslugt Træer

Kommandørgårdens Taks

Kong Hans Eg i Nørreskoven

Kongeegen i Haderslev Vesterskov (= Frederik IXs Eg)

Kongeegen på Dragongraven

Korkelmen - Dyrehegnet i Vejle

Kristtorn i Lindet Skov

Kristtornen på Teltkrovej

Kvindernes Eg

Ladegårdssøens Ege

Linden Skandinavien i Rønninge

Linden ved Hjartbrolund

Løvklitterne i Kærgård Klitplantage

Madbøgen

Mammuttræet i Sønderborg Sønderskov

Mammuttræet på Langesø

Monbergsvej Træer

Nyborgs Lindealle

Nybøl Elmene

Næsby Hovedegen

Obbekæregen

Poplen i Ærøskøbing

Skovrideregen i Sønderborg Sønderskov

Skærmelmen i Spandet ved Skærbæk

Slotsgades Lindealle

Sort morbær på hotel SINATUR Gl. Avernæs

Spidslønnen ved Varnæs Kirke

Stenderup Egekrat

Storkeegen

Strandgårdsegen ved Stenderup skovridergård

Stubbækkristtornen

Stævnetræet (= Bylinden)

Suttetræet

Sven og Dortes Bryllupseg

Søbolindene

Thaersmindeegen

Torvelindene

Troldeskoven i Stursbøl Plantage

Valnød - Davinde

Valnød i Egen på Als

Vandgranen på Teltkrovej

Videbækgårds Kristtorn