Dansk Træregister – Region Syddanmark


Abetræ - Bevtoft

Ambrosius Eg

Asken ved Stubberup Kirke - Hindsholm

Askovs Ask

Barberkosten (eg) - Roden Skov ved Gråsten

Begfyr i Svanemosen

Bikuben (= Bylinden)

Blodbøgen i Vejen

Blodbøgen ved Høed gamle skole

Boblegranen (Grandis) - Roden Skov

Bremerskovegen

Bro Vejtræer

Broholm Gods Træer

Broløkkeegene, Hverringe

Brudgomsegene

Brunsnæstjørnen

Bryllupskoblet i Lindet Skov (= Sven og Dortes Bryllupseg)

Buskmoseegen

Bylinden

Bylindene i Sølling

Bytræet i Birkum (lind)

Bytræet i Ellinge (lind)

Bytræet i Rønninge (eg)

Bøg - Augustenborg

Bøg - Gram Slotspark

Bøgene i Tankefuld Skov

Bøgene i Tekobbel

Christian Xs Eg

Cypresserne - Gråsten Dyrehave

Dalkildegårds Alle

Dalumgårds Alleer

Danmarks største Ahorn (død)

Danmarks største Grå-Poppel

Danmarks største Ær (= Danmarks største Ahorn)

Davindelinden (= Bylinden)

De 5 fyr - Roden ved Gråsten

De Store Rødege - Roden Skov

De Tre Søstre (Ask) - Roden Skov ved Gråsten

De Tre Søstre (Eg) - Roden Skov ved Gråsten

Den Gamle Eg i Haderslev Østerskov

Den Gamle Kastanie

Den Hule Eg - Sø- og Lystskovarealerne ved Gråsten

Den høje Sitka - Gråsten Dyrehave

Den Lodne Bøg

Den Sidste Kæmpe

Den Store Douglas - Gråsten Dyrehave

Den Store Kirsebær - Gråsten Dyrehave

Den Store Thuja - Gråsten Dyrehave

Den Tykke Fyr - Roden Skov ved Gråsten

Den Tykke Rødeg - Roden Skov ved Gråsten

Det Store Tulipantræ - Gråsten Dyrehave

Domkirken (Douglas) - Rinkenæs

Edsegene

Ege i Troense - nr 1

Ege i Troense - nr 2

Egehegnene ved Kollund

Egen i Gram Storskov

Egen i Ærøskøbing

Egen ved T-krydset - Gram Storskov

Egen ved Åsvej - Ravnholtvej

Egene - Roden Skov ved Gråsten

Egene i Kistrup Skov

Enebærodde

Farrisdronningen

Farriskongen

Felstedegen

Filippa

Flødebolletræet (= Bylinden) - Davinde

Fortegen

Frederik IXs Eg

Frederiksgave Alle

Fruens Bøg

Fruens Bøg ved Hindsgavl

Faaborg Træer

Gammelgård Træer

Gravendal Træer

Grevindens Tæppe - Gram Storskov

Gråsten Hovedgårds Eg

Gråsten Træer

Gørding Ås Egepur

Gåsedamegen - Roden Skov ved Gråsten

H. C. Andersens Lind - Augustgenborg

Hellerup-Ravnholt Træer

Herlesgranen - Gråsten Dyrehave

Herringe Kirke Træer

Hertugbøgen - Roden Skov

Hertugens Douglas

Hesselager Træ

Hesselholmegen - Roden Skov ved Gråsten

Hindballeegen - Gram Storskov

Hingstbjergbøgene

Hingstebjergbøgen

Hjertehøjgranerne - Gråsten Dyrehave

Hjertestibøgen - Gråsten Dyrehave

Hjertestifyrren - Gråsten Dyrehave

Hunderup Træer

Hverringeegen

Ingrid Marie

Jagtvej Træer

Jeppe Aakjærs kvindeeg, Husholdningskolen, Kerteminde

Kammerherrens Eg - Ravnholt

Karpeegen - Festpladsen ved Gråsten

Kerteminde Kirke Træer

Kirkegranen (sitka) - Dyrehaven ved Gråsten. Afd. 3091a

Kistrupbøgen / Den Gamle Bøg ved Svanninge Bakker

Klitegene (= Løvklitterne i Kærgård Klitplantage)

Klostergade Alle

Knudeegen - Roden Skov ved Gråsten

Kobbermølleslugt Træer

Kommandørgårdens Taks

Kong Hans Eg i Nørreskoven

Kongeegen i Haderslev Vesterskov (= Frederik IXs Eg)

Kongeegen på Dragongraven

Korkelmen - Dyrehegnet i Vejle

Kristtorn i Lindet Skov

Kristtornen på Teltkrovej

Kvindernes Eg

Kæmpeegen - Sø- og Lystskovarealerne ved Gråsten

Kæmpethuja - Hjelm Skov ved Åbenrå

Ladegårdssøens Ege

Lerpottebøgen

Linden Skandinavien i Rønninge

Linden ved Hjartbrolund

Lullis Ask - Roden ved Gråsten

Lærk - Vejle Nørreskov

Løvklitterne i Kærgård Klitplantage

Madbøgen

Mammuttræ - Augustenborg

Mammuttræet i Sønderborg Sønderskov

Mammuttræet på Langesø

Monbergsvej Træer

Mosegen - Roden Skov ved Gråsten

Nyborgs Lindealle

Nybøl Elmene

Næsby Hovedegen

Obbekæregen

Poplen i Ærøskøbing

Skovfogedegen - Gråsten Dyrehave

Skovfogedens Ædelgraner - Gråsten Dyrehave

Skovrider Morvilles Eg - Overstjernen

Skovrideregen i Sønderborg Sønderskov

Skærmelmen i Spandet ved Skærbæk

Slotsgades Lindealle

Soldaterbøgen - Vejle Nørreskov

Sort morbær på hotel SINATUR Gl. Avernæs

Spidslønnen ved Varnæs Kirke

Stenderup Egekrat

Steneg - Stolbro

Storkeegen

Strandgårdsegen ved Stenderup skovridergård

Stubbækkristtornen

Stævnetræet (= Bylinden)

Suttetræet

Sven og Dortes Bryllupseg

Søbolindene

Sømtræet (eg) - Roden Skov ved Gråsten

Taks - Hollufgård

Thaersmindeegen

Tomasteren - Roden Skov ved Gråsten

Torvelindene

Troldeskoven i Stursbøl Plantage

Tummelsbjergasken - Rinkenæs Skov

Tyrkisk eg - Nørreskoven på Als

Valnød - Davinde

Valnød i Egen på Als

Vandgranen på Teltkrovej

Vibækgårds Kristtorn

Ægteparret (eg og bøg) - Dyrehaven ved Gråsten