Stokkerupegen - Dyrehaven


Stokkerupegen

2010

Kæmpeege i Danmark. En beskrivelse af de 30 tykkeste træer

1998