Bismarcksegen (= Hardenbergegen)


Mærkelige gamle danske Træer, navnlig Bøge og Ege

1881-1891

Kæmpeege i Danmark. En beskrivelse af de 30 tykkeste træer

1998