Skrædderen - Hareskoven, Ballerup


Dansk navn:
Stilk-Eg

Latinsk navn:
Quercus robur subsp. robur

Lokalitet:
Hovedstaden, Furesø Kommune
Jonstrupvang, Hareskovene, ca. 250 m ØSØ for Vangehus. Skrædderen.
55;45.754N+12;22.195E  (position verificeret 14-09-2008)

Google Earth koordinater:
55.76257 12.36992    Vejledning

Data:
Omkreds: 5,15 meter
Diameter: 1,64 meter

Maximal alder:
290

Minimums alder:
250

Status:
Levende

Vækstform:
Træ, enstammet

Kommentar:
Tallene er fra 2008.Alderen er vurderet på basis af Figur 1 i Holten 1998, Dansk Dendrologisk Årrskrift 26.

Værdi/betydning:
Regionalt bemærkelsesværdig

Internetadresse:
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Hareskovene.htm

Omtalt i:
Anonym 2003
Hareskovene
Vandreture i Statsskovene, bind 16, Miljøministeriet. Skov og Naturstyrelsen

Rapportør:
Christensen, Knud Ib  (01-03-2008)

Validering:
Veldokumenteret  (01-03-2008)

Billede:
© Knud Ib Christensen 2008   Klik her    Klik her