Diggerdamsegen


Dansk navn:
Stilk-Eg

Latinsk navn:
Quercus robur subsp. robur

Lokalitet:
Midtjylland, Silkeborg Kommune
Sønderskoven, Diggerdammen ved Sønderskovvej. Diggerdamsegen.
56;07,170N+9;36,185E  (position verificeret 15-11-2017)

Google Earth koordinater:
56.11950 9.60308    Vejledning

Data:
Højde: 27,5 meter
Omkreds: 3,62 meter
Diameter: 1,05 meter

Maximal alder:
275

Minimums alder:
225

Status:
Levende, sund

Vækstform:
Træ, to-flerstammet

Kommentar:
Tal fra 2007.

Værdi/betydning:
Regionalt bemærkelsesværdig

Internetadresse:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Beskrivelser/Fjordlandet/Silkeborg/

Omtalt i:
Lund, H.E. 2010
Den store eg ved Diggerdam
Personlig indrapportering

Rapportør:
Lund, Hans Erik  (17-08-2010)

Validering:
Veldokumenteret  (04-11-2011)