Forstbotanisk Have truet af etagebyggeri


Tilbage til forsiden         Skriv svar
Emnet er startet af  Birte Schlamowitz  (05-10-2018)

Forstbotanisk Have i Charlottenlund trues af omfattende byggeplaner for den tidligere godslæsseplads mellem stationen og haven. Staten eksproprierede i sin tid arealet fra haven af hensyn til banedriften, men har i mange år ikke benyttet det til formålet. Nu har DSB solgt det til det svenske boligudviklingsselskab Bonava på betingelse af, at der vedtages en ny lokalplan for området, der ophæver de eksisterende bestemmelser om bl.a. skovbyggelinje, byggeprocent og grundens status som rekreativt område.
Bonava har allerede præsenteret sit projekt, der omfatter 100 lejligheder fordelt på 4 punkthuse på mellem 3 og 5 etager. Foruden et kraftigt forøget publikumspres på hele haven, vil det betyde mindre lys og vand til træerne i og tæt på skellet, samt risiko for ødelæggelse af deres rødder, især i byggeperioden. Konsekvensen kan blive, at de 20-30 mest truede træer må fældes, bl.a. tre Pinus nigra fra 1864 og mange store lærketræer.
Vær med til at forhindre dette uhyrlige projekt ved at skrive under på den protest, der formidles af DN, DOF, forsthavens venneforening og en lokal borgergruppe (profitbyggeri.dk).
Læs mere om byggeprojektet her:
http://gentofte.lokalavisen.dk/nyheder/2018-06-06/-Byggeplaner-ved-Charlottenlund-Station-chokerer-borgere-2289615.html

Endnu ingen svar i dette emne!

Tilbage til forsiden         Skriv svar