Dansk Dendrologisk Årsskrift


Artikler markeret med kryds kan downloades som PDF-fil.
Hele årgange kan downloades her.

2017

Abies-tur i Arboretet. Ud fra en anvendelses- og forskningsmæssig synsvinkel

2017

Sarcococca – et planteportræt. Små hårdføre, stedsegrønne og duftende, vinterblomstrende buske

2016

Det fejreste træ. Ær, løn, navr og ahorn i navn, skov og skrift i Danmark

2015

Alléer – en mærkesag for Fonden

2015

Fonden for Træer og Miljø og Gerlevparken

2015

Gerlevparkens Venner

2014

Blade fra Fondens historiebog

2014

Træerne i havearkitekt Jørgen Holms private have

2014

Bytræet

2014

Bornholms sidste brændevinsege

2014

Øster Møllesø

2014

Beplantning af Statens veje

2014

Livstræer

2014

UNESCO Verdensarv i Nordsjællands skove?

2014

Skovtræernes betydning for biodiversiteten

2014

Hvorfor har vi stadig skov i Danmark?

2014

Ny indsigt i de gamle jyske linde – opnået via DNA-metoder

2014

Skovtræernes historie

2014

Æbletræer

2014

Fondens begyndelse

2014

Fonden for Træer og Miljø i et moderne samfund

2013

Brygger J.C. Jacobsens have på Carlsberg

2013

Stensbygaard have, Sydsjælland

2013

Røn på Bornholm. En botanisk og forvaltningsmæssig udfordring

2012

Morfologisk nøgle til identifikation af Tilia på kultivar niveau

2012

Orsa- og Krokodillegranen – to mærkelige rødgraner

2012

1000-årige hvidtjørne – en realitet eller fri fantasi?

2010

Løvfældende Stewartia

2009

Betula - några odlingserfarenheter ifrån Sydskandinavien

2009

Borsholm Pinet - registrering, beskrivelse, analyse og forslag til fremtidig forvaltning

2009

Arboretet ved Aarhus Universitet - en kort præsentation

2009

Dansk Træregister

2008

De vilde roser i det danske landskab - et forsøg på status over viden og mangel på samme

2008

Odlingsvärda ekar för sydsvenska städer

2007   x

The NAU collecting expeditions to Korea and Japan in 1976. Plant introduction, distribution and survival

2006   x

Den store Banyan - Ficus benghalensis L. (Moraceae). Et livskraftigt symbol for indisk dendrologi og for India Botanic Garden, Kolkata

2006   x

Baobab, Adansonia digitata L., vedanatomi og fysiologi

2006   x

Virginsk Poppel (Populus deltoides) i Danmark

2005   x

Araucaria araucana (Molina) K. Koch i Norge og Danmark

2005   x

Planteportræt, Kamtjatkabirk, Betula ermanii Chamisso

2005   x

Widdringtonia - den afrikanske cypres

2004   x

Ibenholt, Diospyros ebenum Koenig (Ebenaceae). Den sorte gudefrugt - en gammel kending, der først sent fik sit navn

2004   x

Inauguration of Arboretum Groenlandicum (Kalaallit Nunaata Orpiuteqarfia) on August 2, 2004

2004   x

Sakhalin-pil (Salix udensis) - endnu en smalbladet pil i Danmark

2004   x

Vorte-fyr (Pinus attenuata) - et planteportræt

2003   x

Caesalpinia echinata Lam. (Legminosae) - Brasiltræ - træet, der lagde navn til en halv verdensdel

2003   x

Vilde arter af nåletræer i Danmark

2003   x

Ilex aquifolium L. - den naturligt hjemmehørende kristtorn i Europa

2003   x

Klit-fyr (Pinus contorta) i Danmark - variation og tilpasning

2002   x

Clematis montana Buch.-Ham. ex DC. (Ranunculaceae) - bjergskovranke. Portræt af en gæst fra Verdens Tag

2002   x

Vedplanter omkring Arboretet i Hørsholm: forvildede, naturaliserede og oprindelige

2002   x

Træer og buskes forekomst i hegn og småbiotoper

2002   x

Forvildede vedplanter fra haver og hegn - et problem for dansk natur?

2002   x

Koral-Hvidtjørn (Crataegus rhipidophylla) - en overset Hvidtjørn med potentiale som have- og landskabsplante

2002   x

Altai-Rødgran (Picea abies subsp. obovata) i Nordskandinavien

2001   x

Arborteter og botaniske haver i Slesvig-Holsten og Hamborg

2001   x

G.C. Oeders bemærkninger om norsk skovbrug gjorte under og efter hans rejse til Norge 1755-1760

2001   x

Hvordan klarer Fagus sylvatica og Platanus hispanica sig i bymiljøet?

2001   x

Crataegus pycnoloba - en endemisk Hvidtjørn fra de græske bjerge

2000   x

Dansk Dendrologisk Årsskrift i 50 år. Artikler publiceret i bind 1,1 (1950) til 17 (1999)

2000   x

Gensyn med Hvidløgstræet. Gallesia gorazema Moq. (Phytolaccaceae). En skæv vinkel på botanikeren P.W. Lund

2000   x

Vilde og »halvtamme« blommer i Danmark

1999   x

Charlottenlund - Danmarks mest besøgte skov

1999   x

Erik Viborgs betydning for dansk skovbrug

1999   x

Hvordan bliver det nye årtusindes danske naturskov?

1998   x

Nogle planteportrætter

1998   x

Kæmpeege i Danmark. En beskrivelse af de 30 tykkeste træer

1998   x

Metasequoia glyptostroboides ude af Kina i 50 år. Iagttagelser fra U.S.A. og Danmark

1997   x

Nordisk arboretsamarbejde i 25 år

1997   x

Erfaringer med Nothofagus i Vest-Norge og Øst-Danmark

1997   x

Elmesygens indflydelse på læhegn i Danmark

1997   x

Hørsholm Kirkegård

1997   x

Ulmus - elm. Arter, hybrider og sorter angivet med modstandsdygtighed mod elmesyge

1996   x

De asiatiske træhasler

1996   x

I Christian Vaupells fodspor - registrering af bemærkelsesværdige danske træer

1996   x

Wollemia nobilis - en ny australsk slægt og art

1996   x

Lignocellulose, egenskaber/anvendelse

1995   x

Maackia fauriei

1995   x

Historisk oversigt over islandsk skovbrug

1995   x

Eshøj Plantage - Thisteds 100-årige dendrologiske byskov

1995   x

Nordamerikanske træfrøleverancer til Danmark o. 1800

1994   x

Guide til Arboretet i Hørsholm

1993   x

Genetiske markører i skovtræforædlingen

1993   x

Skovødelæggelse, skovplantning og træartsforsøg på Porto Santo

1993   x

Leyland cypres x Cupressocyparis leylandii (A.B. Jacks. et Dallim.) Dallim.

1992   x

Borsholm Pinet

1992   x

From Gansu to Kolding - the expedition of J.F. Rock and the plants raised by Aksel Olsen

1992   x

Rust-Pil (Salix cinerea subsp. oleifolia) - en overset pil i Danmark og Skandinavien

1991   x

Arter og racer af vedplanter egnet til dyrkning på Grønland og Færøerne

1990   x

Tenerifes træer og buske

1990   x

Om eksotiske nåletræers naturalisering på Fyensk jord

1990   x

Lidt om vejtræer, Frederiksberg Allé og Dalgas Boulevard

1990   x

Toromiro, Sophora toromiro (Phil.) Skottsb. - Påsköns utdöda träd lever än

1989   x

Korkeg, Quercus suber L.

1989   x

Tenerifes vegetation

1989   x

En Hestekastanie med slæb

1989   x

Vævskultur af nåletræer

1989   x

Aldersfordeling af Ege (Quercus robur og Q. petraea) fra 4 vestjyske egekrat

1989   x

Bjerg-Fyr (Pinus mugo) i Central- og Sydeuropa - systematik, variation og evolution

1988   x

Arboretplaner omkring 1760

1988   x

Frederik V's dyrkning af nåletræer, inklusiv Lærk

1987   x

Et stort bøgetræ (Fagus sylvatica L.) i Nordsjælland

1987   x

Elliottia racemosa Ell. - opdaget - glemt - genfundet

1987   x

Douglasgran, Grandis, Sitka-gran, Nobilis og Nordmannsgran på Buderupholm Skovdistrikt i tiden før ca. år 1900

1986   x

Lindetræet ved Lundbæk - antagelig Danmarks største

1986   x

Aesculus californica

1986   x

Ørstedsparken og Østre Anlæg

1983   x

Cladrastis sinensis Hemsl.

1983   x

Picea chihuahuana og Picea mexicana - to sjældne mexicanske granarter

1983   x

Meliosma veitchiorum og Meliosma dilleniifolia

1983   x

De Skandinaviske Birke

1983   x

Træartssammensætningen af statsskovene

1982   x

Afkastning af frø hos Rød El (Alnus glutinosa) - et pionertræ

1982   x

Indvandring af Eg (Quercus robur L.) på Hjelm Hede

1982   x

Vore Hvidtjørne - en hybridsværm?

1982   x

Stewartia - Ett alternativ till Camellia för Danmark

1982   x

Forsthaven i Charlottenlund

1981   x

Byens klima og dets betydning for træer i byen

1981   x

Blomstrende bambus. Om vækstbetingelser og dyrkningserfaringer med frilandsbambus i Danmark og i udlandet

1981   x

Stewartia rostrata

1981   x

Stammehække i danske købstæder

1981   x

Hvorfor er træer smukke? Tanker om træer og æstetik

1980   x

Magnolia kobus DC. og Magnolia salicifolia (S. & Z.) Maxim. - to nærtbeslægtede Magnolia-arter

1980   x

Magnoliahybrider och -hybridisering

1979   x

Hvordan opstår troldeskov?

1979   x

Morfologiske undersøgelser af vegetative vinterknopper hos træer og buske

1978   x

Dyrkning af Cupressus i Danmark

1978   x

Fremmede træarter i Danmark indtil omkring år 1800

1977   x

Hofmansgaves Have

1977   x

Om oldtidens anvendelse af bøg

1976   x

Viborgs Arboret i Charlottenlund

1976   x

Polylepis australis Bitter - en ny hårdfør vedplante for Danmark

1976   x

Skærmelm på Krenkerup

1975   x

Plants in cold climates

1975   x

Iagttagelser af Araucaria araucana i Vestnorge

1975   x

Morfologiske undersøgelser af vegetative vinterknopper hos træer og buske II

1974   x

Om oldtidens anvendelse af kornel

1974   x

Nyssa sylvatica

1974   x

Naturens designere - formgivende og selekterende kræfter på skrænter og buskoverdrev og i strandkrat

1973   x

De gamle magnolier foran Blegdamshospital flyttet til hovedindgange ved Trianglen

1973   x

Kæmpeege og tjørneskov i Jægersborg Dyrehave

1973   x

Frederiksborg Slotshave: Lindealléernes pleje 1963-71

1973   x

Cornus nuttallii

1973   x

Morfologiske undersøgelser af vegetative hos træer og buske I

1970   x

Stensbygårds Park mellem Vordingborg og Kallehave

1970   x

Föreningen för Dendrologi och Parkvårds 50-årsjubilæum

1970   x

Metasequoia glyptostroboides har båret kogler i Danmark

1970   x

Strejftog i Ørkenarboretet

1970   x

Hedera helix L. var. hoevensis H.N.J.

1970   x

Vore gamle kirkegårde og alleers træer, set i kulturhistorisk perspektiv

1968   x

Bromølletaksens alder

1968   x

Frø af Nordøstamerikanske træer og buske indsamlet til Arboretet i Hørsholm

1968   x

Forholdet mellem køn og vækst hos slægten Populus

1968   x

Bidrag til beskrivelse af løvklitterne ved Kærgård

1967   x

Forsthaven, Århus. Fortegnelse over vedplanter og solitærstauder i haven i sommeren 1966

1967   x

Et par Poppelarter, Populus lasiocarpa og P. wilsonii

1967   x

Nogle betragtninger over Rhododendronfrø

1967   x

Embothrium coccineum Forst. En koldhusplante med uventet hårdførhed

1965   x

Hesede Planteskole

1965   x

Corylus avellana L. var. contorta Bean - Troldhassel

1965   x

Kimplanternes morfologi og udvikling hos de i skovbruget almindeligt anvendte nåletræer

1965   x

A rarity returns to its home (the Toromiro of Easter Island)

1965   x

Vrange bøge på Farum Skovdistrikt

1965   x

Et forsøg på aldersbestemmelse af Storkeegen og Kongeegen i Jægerspris Nordskov

1965   x

Tegninger af berømte træer med tekst af P. Chr. Nielsen

1963   x

Professor, dr. phil. C. Raunkiær som lærer, set med en elevs øjne

1963   x

Spredte oplysninger om løvspringets tidspunkt og forløb hos vore skovtræer

1963   x

Nogle dendrologiske artsproblemer

1963   x

Den botaniske nomenklatur

1963   x

Systematisk botanik og dendrologi

1963   x

Tropernes skove, biologisk belyst, en kort og fragmentarisk oversigt

1963   x

Om trækronernes form

1963   x

Vore træer og buske

1963   x

Træer, hvorfor træer?

1961   x

Guldlærken, Pseudolarix amabilis (Nelson) Rehd.

1961   x

Idesia polycarpa

1961   x

Lidt om skovene på Vancouver og tilgrænsende øer

1961   x

Fortegnelse over træer og buske på Anholt med bemærkninger om nogle naturligt forekommende og forvildede arter

1957   x

Universitetsparken i København

1957   x

Herlufsholm Pinetum 1890-1955

1957   x

Træer og buske i Københavns Universitets Botaniske Have 1955

1957   x

Nogle træk af de sydskandinaviske løvskoves udvikling gennem de sidste århundreder

1957   x

Kæmpegene i Jægerspris Nordskov

1955   x

Frøformering af Hedera helix

1955   x

En kæmpemæssig Guldregn på Sankt Jørgensbjerg Kirkeplads, Roskilde

1955   x

Storepil på Herlufsholm. En berømt Sortpoppel, Populus nigra

1955   x

Arboretet på Gammelkøgegård

1955   x

Kosteskoven på Lolland

1955   x

Om slægten Evodia

1955   x

Sophora japonica L., Pagodetræet, i Danmark

1955   x

Fileten - et dendrologisk anlæg ved Farum Lillevang

1955   x

Rødel, Alnus glutinosa

1953   x

Den Geografiske Have Syvdalen i Aksel Olsens planteskole Brændkjærhøj, Kolding

1953   x

En falsk, ikke tilladt Berberis thunbergii, Berberis ottawensis purpurea 'Superba'

1953   x

To interssante og smukke nåletræer, Abies koreana og Picea breweriana

1953   x

Crataegus i Nordøstamerika

1953   x

Hamamelis japollis hybr. n.

1953   x

Kommandørgårdens Tax, Rømø

1953   x

Lonicera japonica Thunb. var. aureo-reticulata (T. Moore) Nicols.

1953   x

Gleditsia triacanthos L., Tretorn. Et bidrag til oplysning om artens vækst i danske haver.

1953   x

Fremmede løvtræer i danske skove

1950   x

Sortpoppel, Populus nigra L.

1950   x

Om slægten Corylopsis Sieb. & Zucc.

1950   x

Misteltenen, Viscum album L.

1950   x

Skærm-Ælm, Ulmus laevis Pall. Et bidrag til vor viden om artens forekomst og trivsel i danske haver, parker og skove