Generalforsamlingsreferat 2015


Referat af generalforsamling onsdag d. 11. marts 2015 kl. 19.00.

1. Dirigent
Anders Korsgaard Christensen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

2. Formandsberetning ved Niels Juhl Bundgaard Jensen
Da formanden ikke kunne deltage i generalforsamlingen, blev hans (skitse til) formandsberetning oplæst med enkelte tilføjelser og præciseringer i forhold til årets indsatsområder og aktiviteter, samt til planen for medlemsaktiviteter i 2015. Formandsberetningen vil blive bragt i et kommende nummer af årsskriftet.

3. Regnskabet
blev fremlagt af kassereren Carl Jensen. Det viste indtægter som budgetteret, men væsentligt lavere udgifter, hvilket bl.a. var et udtryk for at planlagte indsatser ikke var ført ud i livet.

4. Budget og virksomhedsplan
De ikke afholdte udgifter i 2014 var nu budgetteret til afholdelse i 2015. Kontingentet er hævet til 250 kr. årligt p.g.a. bortfaldet af støtte fra tipsmidlerne til årsskriftet, alligevel viste budgettet et mindre underskud, men det ansås ikke som problematisk i forhold til foreningens ret store og velplacerede formue.

5. Årsskrift
Redaktøren Jette Dahl Møller fortalte, at årsskriftet i år ville være et jubilæumsskrift for Fonden for Træer og Miljø. Der ville være en række kortere artikler af ganske blandet indhold. Årsskriftet forventes udsendt primo maj.
Erik Dahl Kjær omtalte, at der i forbindelse med Fondens jubilæum ville være et arrangement d. 9. maj 2015 kl. 13.00 i arboretet i Hørsholm.

6. Forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne.

7. Valg til bestyrelsen
Jette Dahl Møller, Peter Hoffmann og Erik Dahl Kjær var på valg. Alle blev genvalgt.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Der var genvalg til Jens Dragsted og Jens Bech Jensen som revisorer, samt til Joel Klerk som revisorsuppleant.

9. Eventuelt
Intet.


Peter Hoffmann

Anders Korsgaard Christensen

referent

dirigentEfter generalforsamlingen holdt Hans Jørn Anhøj, formand for Geografisk Haves Venner et billedforedrag om Geografisk Have i Kolding.