Generalforsamling 2019


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Dendrologisk Forening
tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00
von Langen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.

Dagsorden
1.   Valg af dirigent
2.   Formandens årsberetning
3.   Regnskab
4.   Budget og virksomhedsplan
5.   Årsskriftet
6.   Forslag fra medlemmerne
7.   Valg af formand
8.   Valg til bestyrelse
9.   Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil professor Palle Madsen, Skovskolen, holde et foredrag med titlen ”De plantede skove: Måske vores stærkeste kort mod klimaforandringer?”

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

De plantede skove: Måske vores stærkeste kort mod klimaforandringer?

Skovene skal både modvirke og tilpasse sig klimaforandringer. Potentialet i de plantede skove og i ved skovrejsning er særdeles stort for effektivt at bidrage til en mere bæredygtig udvikling for hele vores samfund. Vi kan gennem god skovdyrkning ruste de plantede skove godt til at udfylde disse roller.

Globalt udgør de plantede skove iflg. FAO kun ca. 7 % af verdens skovareal. De dyrkes generelt intensivt og leverer skønsmæssigt ca. 40% af al verdens træ til træindustrien. En meget stor del af de danske skove indrapporteres til FAO i kategorien ”Plantede skove”.

Kombinationen af høj træproduktion og god anvendelse af træet er sandsynligvis vores stærkeste og mest omkostningseffektive middel til at reducere vores afhængighed af fossil energi og klimabelastende materialer som fx stål, beton og aluminium.

Udsigtstårn under opførelse i Gisselfeld skovene