Generalforsamling 2017


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Dendrologisk Forening tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19.00 på Skov- og Landskab, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.

Dagsorden
1.   Valg af dirigent
2.   Formandens årsberetning
3.   Regnskab
4.   Budget og virksomhedsplan
5.   Årsskriftet
6.   Forslag fra medlemmerne
7.   Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår Carl Jensen,
      Gunner Thalberg og Jørgen Olsen
8.   Valg af revisor og revisorsuppleant
9.  Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil medarbejdere fra Skov og Landskab holde et foredrag om træplantninger i Sydgrønland.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

                                    Generalforsamlingsreferat

Træplantninger i Sydgrønland
Anders Ræbild, Henrik Meilby og Erik Dahl Kjær, Københavns Universitet

I foredraget vil skovforskerne fra Københavns Universitet fortælle om nogle af resultaterne fra forsøg med plantninger af eksotiske træer i Sydgrønland. Hvordan har ’trægrænse’ arter og provenienser fra Alaska, nordlige Canada og Sibiren klaret sig efter de er blevet flyttet til det sydlige Grønland? Hvordan står det til med Rosenvinges 120 år gamle fyrre- og grantræer plantet i bunden af Tunulliarfik fjorden tæt ved Narsarsuaq? Har klimaændringer ændret vækstbetingelserne markant gennem de seneste årtier? Kan de indførte træer selvforynge sig, og vil fremtiden mon byde på et grønnere Grønland? Foredraget vil belyse disse spørgsmål baseret på analyser af målinger støttet af GB Hartmanns Fond, og illustreret med fotos fra feltarbejde i 2013 og 2016.

Opmåling af Rosenvinges over 100 år gamle træer i 2013 – hvordan har de det i dag?