Generalforsamling 2020


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Dendrologisk Forening
tirsdag den 25. august 2020 kl. ca. 19.00,
von Langen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.

Dagsorden
1.   Valg af dirigent
2.   Formandens årsberetning
3.   Regnskab
4.   Budget og virksomhedsplan
5.   Årsskriftet
6.   Forslag fra medlemmerne
7.   Valg til bestyrelse
8.   Valg af revisor og revisorsuppleant
9.   Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Inden generalforsamlingen inviteres til en omvisning i Landbohøjskolens Have forestået af lederen af havens gartnerteam, kurator Lars Birck Pedersen, som jeg ved en del tidligere lejligheder har oplevet som en meget veloplagt og engageret fortæller, så den omvisning kan I godt glæde jer til. Start kl. 17.00 ved havens hovedindgang Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C.

I forbindelse med generalforsamlingen vil foreningen byde på en øl eller en vand.

Søren Fodgaards foredrag om Arboretet i Huye, Rwanda, som var sat på programmet ved den aflyste generalforsamling d. 24. marts har vi så til gode til julemødet, som afholdes onsdag d. 2. december kl. 19.00 i von Langen.