Hardenbergegen (Bismarcksegen) - Krenkerup, Lolland


Hardenbergegen, Bismarckegen

2017

Kæmpeege i Danmark. En beskrivelse af de 30 tykkeste træer

1998

Mærkelige gamle danske Træer, navnlig Bøge og Ege

1881-1891