The Stokkerup Oak


Kæmpeege i Danmark. En beskrivelse af de 30 tykkeste træer

1998

Stokkerupegen

2010