The Oak of the Chamberlain


Kæmpeege i Danmark. En beskrivelse af de 30 tykkeste træer

1998

Kammerherrens Eg, Skyttealleen i Blandskov ved Ravnholte

2011