The Oak of Ulvedalen


Kæmpeege og tjørneskov i Jægersborg Dyrehave

1973

I Christian Vaupells fodspor - registrering af bemærkelsesværdige dans

1996

Kæmpeege i Danmark. En beskrivelse af de 30 tykkeste træer

1998

Berømte danske træer. 66 træer og deres historie

1995

Mærkelige gamle danske Træer, navnlig Bøge og Ege

1881-1891

Ulvedalsegen - Dyrehaven

2010