Dansk Dendrologisk Årsskrift


Morfologiske unders°gelser af vegetative vinterknopper hos trŠer og buske II


Forfatter:

LŠgaard, Simon

Titel (dansk):
Morfologiske unders°gelser af vegetative vinterknopper hos trŠer og buske II

Nøgleord (dansk):
Knopper, morfologi, vedplanter

Nøgleord (engelsk):
Buds, morphology, woody plants

Artiklen findes i:
Årgang 1975, bind 4, hæfte 2, side 5-27

DOWNLOAD ARTIKEL