UNESCO Verdensarv i Nordsjællands skove?


Forfatter:
Jette Baagøe

Titel (dansk):
UNESCO Verdensarv i Nordsjællands skove?

Titel (engelsk):
UNESCO World Heritage in the forests of Northern Sealand?

Artiklen findes i:
Årgang 2014, bind 31, side 61-70

DOWNLOAD ARTIKEL